SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 37. Petak, 10. listopada 2008.
OPĆINA KOSTRENA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

32.

Na temelju odredbe članka 14. stavak 3. i 4. i članka 32. stavka 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/ 03) i članka 12. Statuta Općine Kostrena (»Službene novine PGŽ« broj 22/01, 05/02, 20/02 i 4/06), Općinsko vijeće Općine Kostrena, na sjednici 25. rujna 2008. donosi

ODLUKU
O II. IZMJENAMA I DOPUNAMA PRORAČUNA OPĆINE KOSTRENA ZA 2008. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

U Proračunu Općine Kostrena za 2008. godinu (»Službene novine PGŽ« broj 51/07 i 21/08) članak 1. mijenja se i glasi:

»Proračun Općine Kostrena za 2008. godinu sastoji se od:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/08-01/3

Ur. broj: 2170-07-01-08-26

Kostrena, 25. rujna 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOSTRENA

Predsjednik:
Sanjin Vrkić, v.r.

 

Odluka o II. izmjenama i dopunama Prorač  


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=575&mjesto=51221&odluka=32
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr