SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 37. Petak, 10. listopada 2008.
OPĆINA KOSTRENA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

31.

Na temelju članka 12. Statuta Općine Kostrena (»Službene novine Primorsko-goranske županije broj 22/01, 5/ 02, 20/02 i 4/06), a u svezi članka 12. i članka 26. stavak 4. Zakona o financiranju političkih stranaka, nezavisnih lista i kandidata (»Narodne novine« broj 1/07) Općinsko vijeće Općine Kostrena, na sjednici održanoj 25. rujna 2008. godine donijelo je

ODLUKU
o izmjeni Odluke o financiranju političkih stranaka
i nezavisnih vijećnika

Članak 1.

U članku 3. Odluke o financiranju političkih stranaka i nezavisnih vijećnika (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 44/07) briše se stavak 4.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/08-01/3

Ur. broj: 2170-07-01-08-32

Kostrena, 25. rujna 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOSTRENA

Predsjednik
Sanjin Vrkić, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=575&mjesto=51221&odluka=31
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr