SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 37. Petak, 10. listopada 2008.
OPĆINA KOSTRENA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

26.

Na temelju članka 28. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 178/04) i članka 12. Statuta Općine Kostrena (»Službene novine PGŽ« broj 22/01, 05/02, 20/02 i 4/06), Općinsko vijeće Općine Kostrena, na sjednici održanoj 25. rujna 2008. godine donijelo je

ODLUKU
o drugim izmjenama i dopunama Programa
održavanja komunalne infrastrukture za 2008. godinu

Članak 1.

U Programu održavanja komunalne infrastrukture za 2008. godinu (»Službene novine PGŽ« broj 51/07 i 29/ 08), članak 1.a. mijenja se i glasi:

»Članak 1.a.

Iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje ovog Programa je sljedeći:

-kapitalne pomoći iz Proračuna
za 2008. godinu 100.000,00 kuna

- naknada za koncesije 440.000,00 kuna

- prenesena sredstva iz proteklih godina 384.773,00 kune

- sredstva boravišne pristojbe 20.000,00 kuna

- komunalna naknada 10.203.100,00 kuna


Ukupno: 11.147.873,00 kune

(slovima: jedanaest milijuna sto četrdeset sedam tisuća osamsto sedamdeset tri kune)

Ta se sredstva raspoređuju za održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i nabavku opreme.«

Članak 2.

Mijenja se članak 2. Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2008. godinu i glasi:

»Članak 2.

1.ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH
CESTA 5.361.773,00

Redovno održavanje 2.401.773,00

Zimska služba 100.000,00

Uređenje prilaznog puta Šodići 0,00

Uređenje dijelova Trim staze 30.000,00

Cesta za nova gradilišta u Mažerima 0,00

Put Paveki - prema moru 0,00

Uređenje stepeništa - Šojska ulica 20.000,00

Cesta Rožmanići - izrada obložnog zida 140.000,00

Uređenje parkirališta kod crkve Sv. Barbara 300.000,00

Čišćenje cesta i hitne intervencije 100.000,00

Uređenje i krpanje cesta 200.000,00

Horizontalna i vertikalna signalizacija 120.000,00

Sanacija oborinske odvodnje Glavani

(K. Gojević) 77.500,00

Proširenje ceste s izradom parkirališta

ispod ceste Žarka Pezelja 510.000,00

Proširenje puta u Žuknici - Barunija 0,00

Parkiralište iznad ambulante u Glavanima 0,00

Raskrižje Glavani 50.000,00

Sanacija stubišta prema uvali Svežanj 33.000,00

Uređenje parkirališta kod kružnog toka

u naselju Urinj 100.000,00

Sanacija puta prema poslovnoj zoni Ivanji 10.500,00

Sanacija ceste prema lučici Podurinj 50.000,00

Sanacija starog puta u Plešićima 120.000,00

Sanacija cesta u Žuknici 420.000,00

Izrada obložnog zida u Glavanima 20.773,00

Pojačano održavanje 2.960.000,00

Prilazna cesta Rožići 218.000,00

Cesta Stogirac 600.000,00

Nogostup kod Crkve Sv. Lucije 300.000,00

Nogostup u naselju Plešići 100.000,00

Nogostup na dionici ambulanta - Stogirac 200.000,00

Sanacija ceste Paličina 487.000,00

Sanacija ceste Paveki - Urinj 200.000,00

Nogostup na dionici Plodine

- benzinska postaja Šodići 0,00

Kružni tok Urinj 100.000,00

Cesta Mažeri 50.000,00

Cesta Plešići 325.000,00

Autobusne stanice 80.000,00

Raskrižje Šoići 300.000,00

2.ODRŽAVANJE JAVNIH I ZELENIH
POVRŠINA 2.150.000,00

Održavanje plaža 400.000,00

Usluga redovnog održavanja 400.000,00

Uređenje zelenih površina - hortikultura 850.000,00

Radovi na hortikulturnom uređenju 850.000,00

Održavanje zelenih površina 900.000,00

Redovno održavanje zelenih površina 900.000,00

3. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE 1.897.600,00

Redovno održavanje 1.747.600,00

Utrošak električne energije 500.000,00

Održavanje javne rasvjete 1.167.600,00

Novogodišnja dekoracija 80.000,00

Pojačano održavanje 150.000,00

Kružni tok Urinj 150.000,00

4.ODRŽAVANJE UREĐAJA
OBORINSKE ODVODNJE 250.000,00

Redovno održavanje upojnih jama 150.000,00

Održavanje upojnih jama i građevina 150.000,00

Redovno održavanje kanalizacijskog sustava 100.000,00

Održavanje kanalizacijskog sustava 100.000,00

5. ODRŽAVANJE DJEČJIH IGRALIŠTA 225.000,00

Ograde 67.000,00

Oprema 84.000,00

Pješčanici 74.000,00

6. ODRŽAVANJE POMORSKOG DOBRA 833.500,00

Redovno održavanje obalnog puta i opreme 100.000,00

Redovno održavanje ograda i tuševa na

plažama 150.000,00

Redovno održavanje sanitarnih čvorova 9.000,00

Pojačano održavanje lukobrana lučice

Stara voda 220.000,00

Pojačano održavanje lukobrana lučice Podurinj 0,00

Općina Kostrena

Pojačano održavanje uvale Svežanj 269.000,00

Pojačano održavanje plaže Veli jarak 0,00

Pojačano održavanje plaže Podkvarovo 4.000,00

Pojačano održavanje plaže Veli pesak 0,00

Pojačano održavanje uvale Podumboka 15.000,00

Pojačano održavanje pješačkog puta Žurkovo 13.500,00

Pojačano održavanje plaže Spužvina 3.000,00

Pojačano održavanje plaže Perilo 50.000,00

7. ODRŽAVANJE GROBLJA 350.000,00

Redovno održavanje 50.000,00

Redovno održavanje groblja Sv. Lucija

i Sv. Barbara 50.000,00

Pojačano održavanje 300.000,00

Pojačano održavanje groblja Sv. Lucija 200.000,00

Pojačano održavanje groblja Sv. Barbara 100.000,00

8. ODRŽAVANJE AUTOBUSNIH

STANICA 80.000,00

Redovno održavanje autobusnih čekaonica

i opreme 80.000,00


SVEUKUPNO: 11.147.873,00

Članak 3.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/08-01/3

Ur. broj: 2170-07-01-08-28

Kostrena, 25. rujna 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOSTRENA

Predsjednik

Sanjin Vrkić, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=575&mjesto=51221&odluka=26
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr