SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 37. Petak, 10. listopada 2008.
OPĆINA DOBRINJ
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

20.

Na temelju članka 10. i 33. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine PGŽ« broj 3/06) i članka 27. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dobrinj (»Službene novine PGŽ« broj 17/03) Općinsko vijeće Općine Dobrinj, na 21. sjednici održanoj 9. listopada 2008. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o stipendijama
Općine Dobrinj (»Službene novine PGŽ« broj 35/06)

Članak 1.

U Odluci o stipendijama Općine Dobrinj (»Službene novine PGŽ« broj 35/06) u članku 4. stavku 1. iza riječi »redovitog« dodaju se riječi »ili izvanrednog«.

Članak 2.

U članku 5. alineji 4. iza riječi »redoviti« dodaju se riječi »ili izvanredni koji nisu u radnom odnosu«.

U članku 5. dodaje se alineja 7. i glasi: »da su polaznici srednjih škola i studija isključivo u Republici Hrvatskoj«.

Članak 3.

U članku 6. stavku 1. briše se alineja 1., a dodaje se alineja 1., 2. i 3.:

- uspjeh učenika srednjih škola u prethodnoj školskoj godini, izražen prosjekom ocjena, nije niži od 4,0 odnosno u osmom razredu od 4,5

- uspjeh učenika koji pohađaju gimnazije u prethodnoj školskoj godini, izražen prosjekom ocjena, nije niži od 3,5 odnosno u osmom razredu od 4,5

- uspjeh studenta u prethodnoj akademskoj godini, izražen prosjekom ocjena, nije niži od 3,00 odnosno u posljednjem razredu srednje škole nije niži od 4,0, a za polaznike gimnazija, nije niži od 3,5

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/08-29/21

Ur. broj: 2141-04-01-08-3

Dobrinj, 9. listopada 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik

Općinskog vijeća

Zoran Kirinčić, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=575&mjesto=51514&odluka=20
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr