SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 37. Petak, 10. listopada 2008.
OPĆINA DOBRINJ
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

18.

Na temelju članka 13. stavka 4. Zakona o grobljima (»Narodne novine« broj 19/98), članka 16. Odluke o grobljima od 29. studenoga 2006. godine, klasa: 021-05/06-29/11, ur. broj: 2141-04-06-01-2, članka 16. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 03/06), članka 27. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 11/06) Općinsko vijeće Općine Dobrinj, na 21. sjednici održanoj 9. listopada 2008. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Zaključka o utvrđivanju
visine naknade za dodjelu grobnog mjesta i naknade
za korištenje grobnog mjesta i drugih naknada za usluge
na groblju (»Službene novine Primorsko-goranske
županije« broj 14/07)

Članak 1.

U Zaključku o utvrđivanju visine naknade za dodjelu grobnog mjesta i naknade za korištenje grobnog mjesta i drugih naknada za usluge na groblju, u članku 2. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Za dodjelu grobnog mjesta na neodređeno vrijeme korisnik koji ne ispunjava uvjete iz stavka 2. i 3. ovog članka, plaća naknadu kako slijedi:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 3.

U članku 3. stavku 1. brišu se riječi »iznad 4,84« i riječi »120,00 kn«, te se dodaje:

»do 7 m2 200 kn«

»iznad 7 m2 300 kn«

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

 

Klasa: 021-05/08-29/21

Ur. broj: 2141-04-01-08-1

Dobrinj, 9. listopada 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik

Općinskog vijeća

Zoran Kirinčić, v. r.

 

Odluka o izmjenama i dopunama Zaključka   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=575&mjesto=51514&odluka=18
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr