SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 37. Petak, 10. listopada 2008.
GRAD KRALJEVICA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

40.

Na temelju članka 32. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03) i članka 27. Statuta Grada Kraljevice, Gradsko vijeće Grada Kraljevice, na 28. sjednici održanoj 30. rujna 2008. donosi

IZMJENE I DOPUNE
PRORAČUNA GRADA KRALJEVICE
ZA 2008. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Grada Kraljevicu za 2008. godinu (»Službene novine PGŽ« broj 28/08; dalje: Proračun) se mijenja i glasi:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

III. PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 4.

Ove Izmjene i dopune Proračuna stupaju na snagu osam dana od objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-06/07-01/4

Ur. broj: 2170/08-08-08-14

Kraljevica, 30. rujna 2008.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRALJEVICE

Predsjednik
Danijel Frka, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=575&mjesto=10001&odluka=40
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr