SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 37. Petak, 10. listopada 2008.
GRAD KRALJEVICA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

38.

Na temelju odredbe članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 178/04) i članka 27. Statuta Grada Kraljevice, Gradsko vijeće Grada Kraljevice, na 28. sjednici održanoj dana 30. rujna 2008. godine donosi

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
održavanja komunalne infrastrukture za 2008. godinu

Članak 1.

Članak 2. Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2008. godinu (»Službene novine PGŽ« broj 22/08 u daljnjem tekstu program) mijenja se i glasi:

Raspored sredstva za održavanje komunalne infrastrukture na području Grada Kraljevice mijenja se kako slijedi:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 2.

Članak 3. Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2008. godinu briše se.

Članak 3.

Članak 4. Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2008. godinu postaje članak 3 i glasi:

»Izvori sredstava za izvršenje programa mijenjaju se kako slijedi:

Novi Program

iz komunalne naknade u iznosu od 3.000.000

iz sredstava naknade za održavanje groblja 160.000

iz ostalih prihoda 168.000

IZVORI SREDSTAVA SVEUKUPNO 3.328.000«

Članak 4.

Ovaj Program stupa na snagu osam dana po objavi u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-06/07-01/4

Ur. Broj: 2170/08-08-08-15

Kraljevica, 30. rujna 2008.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRALJEVICE

Predsjednik
Gradskog vijeća
Danijel Frka, v.r.

 

Izmjene i dopune Programa održavanja kom  


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=575&mjesto=10001&odluka=38
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr