SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 37. Petak, 10. listopada 2008.
GRAD KRALJEVICA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

37.

Na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 178/ 04) te članka 27. Statuta Grada Kraljevice (»Službene novine PGŽ« broj 34/01), Gradsko vijeće Grada Kraljevice, na 28. sjednici održanoj dana 30. rujna 2008. donijelo je

IZMJENE PROGRAMA
gradnje objekata komunalne infrastrukture
na području Grada Kraljevice za 2008. godinu

Članak 1.

Članak 2. Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture za 2008. godinu (»Službene novine PGŽ« broj 22/08 - dalje Program) mijenja se i glasi:

»Popis planiranih objekata i procjena troškova gradnje s naznakom izvora financiranja po djelatnostima mijenja se kako slijedi:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 2.

Članak 4. Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture za 2008. godinu mijenja se i glasi:

»Ukupna sredstva za ostvarivanje ovoga Programa utvrđuju se u iznosu od 7.685.770 kuna, od toga iz sredstava komunalnog dopinosa 3.600.000 kuna, a iz ostalih sredstava Proračuna 146.770 kuna, te iz namjenskih sredstava za razvoj komunalne infrastrukture u iznosu od 3.939.000 kn.«

Članak 4.

Ovaj Program stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-06/07-01/4

Ur. broj: 2170/08-08-16

Kraljevica, 30. rujna 2008.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRALJEVICE

Predsjednik
Gradskog vijeća
Danijel Frka, v.r.

 

Izmjene Programa gradnje objekata komuna  


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=575&mjesto=10001&odluka=37
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr