SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 37. Petak, 10. listopada 2008.
GRAD CRES
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

28.

Na osnovi članka 19. i 32. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03) i članka 19. Statuta Grada Cresa (»Službene novine PGŽ« broj 25/01, 29/01 i 15/03) Gradsko vijeće Grada Cresa, na sjednici održanoj dana 30. rujna 2008. godine donosi

TREĆU IZMJENU PROJEKCIJE PRORAČUNSKE POTROŠNJE GRADA CRESA ZA PERIOD
2008. DO 2010. GODINE

Članak 1.

Članak 1. mijenja se i glasi: Projekcija proračunske potrošnje Grada Cresa za 2008. - 2010. godinu sadrži:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 2.

Treće izmjene Projekcije proračunske potrošnje stupaju na snagu osam dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko goranske županije«, a primjenjuju se od 1. siječnja 2008. godine.

Klasa: 400-01/08-1/21

Ur. broj: 2213/02-01-01-08-6

Cres, 30. rujna 2008.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRESA

Predsjednik
mr. Nivio Toich, v.r.

 

Treća izmjena Projekcije proračunske pot  


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=575&mjesto=10002&odluka=28
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr