SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 37. Petak, 10. listopada 2008.
GRAD CRES
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

27.

Na temelju članka 11. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine« broj 66/01, 87/02, 48/05 i 90/05), članka 3. st. 4. Zakona o zaštiti od požara (»Narodne novine« broj 58/93, 33/05 i 107/07) te članka 21. Statuta Grada Cresa (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/01, 29/01, 15/03 i 37/06) Gradsko vijeće Grada Cresa, na sjednici održanoj 30. rujna 2008. godine donosi

ODLUKU
o izmjeni Odluke o agrotehničkim mjerama
na poljoprivrednom zemljištu i mjerama zaštite
od požara na poljoprivrednom zemljištu,
šumama i šumskom zemljištu

Članak 1.

U Odluci o agrotehničkim mjerama na poljoprivrednom zemljištu i mjerama zaštitie od požara na poljoprivrednom zemljištu, šumama i šumskom zemljištu (»Službene novine PGŽ« broj 29/08), članak 14. mijenja se i glasi:

»Nadzor nad provođenjem ove odluke obavljaju poljoprivredna i šumarska inspekcija te inspekcija zaštite od požara.«

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 011-01/08-1/11

Ur. broj: 2213/02-01-01-08-6

Cres, 30. rujna 2008.

GRAD CRES
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Gradskog vijeća
mr. Nivio Toich, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=575&mjesto=10002&odluka=27
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr