SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 37. Petak, 10. listopada 2008.
GRAD CRES
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

26.

Na temelju članka 11. stavka 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravni (»Narodne novine« broj 33/01 i 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05) te članaka 9. i 21. Statuta Grada Cresa (»Službene novine PGŽ« broj 25/01, 29/01, 15/03 i 37/06), Gradsko vijeće Grada Cresa, na sjednici održanoj 30. rujna 2008. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o javnim
priznanjima Grada Cresa

Članak 1.

Iza članka 2. Odluke o javnim priznanjima Grada Cresa (»Službene novine PGŽ« broj 24/02 i 7/05) - u daljnjem tekstu: Odluka, dodaje se novi članak 2a. koji glasi:

»Članak 2a.

Gradsko vijeće može domaćeg ili stranog državljanina, proglasiti počasnim građaninom Grada Cresa.«

Članak 2.

U odjeljku III. dodaje se nova točka 4. i članak 5a. koji glase:

»4. Proglašenje počasnim građaninom Grada Cresa

Članak 5a.

Počasnim građaninu Grada Cresa dodjeljuje se povelja pod nazivom »Otočna Povelja Frane Petrića - Honor Insulae Francisci Patricii«.

Izgled, sadržaj i točan opis Povelje utvrđuje Odbor za dodjelu javnih priznanja.

Proglašenje počasnim građaninom znak je počasti i ne daje nikakva posebna prava.«

Članak 3.

U članku 6. Odluke, dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»Počasnim građaninom Grada Cresa mogu se proglasiti osobe koje su se istakle naročitim zaslugama za Grad Cres ili su svojim djelovanjem značajno pridonijele napretku i promicanju ugleda Grada Cresa, te ostvarenju i razvoju međusobnih odnosa s drugim jedinicama lokalne samouprave u zemlji i inozemstvu.«

Članak 4.

Iza članka 8. dodaje se novi članak 8a. koji glasi:

»Članak 8a.

Proglašenje počasnim građaninom Grada Cresa je javno priznanje koje se može dodijeliti građanima Republike Hrvatske ili stranim državljanima.

Ako se osoba koja je proglašena počasnim građaninom pokaže nedostojnom takvog priznanja, javno priznanje se može opozvati. Odluku o opozivu donosi Gradsko vijeće na prijedlog: Odbora za javna priznanja, ostalih odbora Gradskog vijeća, najmanje 1/3 vijećnika Gradskog vijeća i Gradskog poglavarstva.«

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 022-05/08-1/5

Ur. broj: 2213/02-01-01-08-6

Cres, 30. rujna 2008.

GRAD CRES
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
mr. Nivio Toich, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=575&mjesto=10002&odluka=26
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr