SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 35. Petak, 26. rujna 2008.
GRAD KRK
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

24.

Na temelju članka 22. stavka 1. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine« broj 172/03) i članka 47. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 19/01), Gradsko poglavarstvo Grada Krka, na sjednici održanoj 10. rujna 2008. godine, donijelo je

ODLUKU
o Izmjeni Odluke o određivanju službenika
za informiranje

Članak 1.

U Odluci o određivanju službenika za informiranje (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 32/ 06), članak 1. mijenja se i glasi:

»Određuje se MLADENA CVITKOVIĆ, administrativni referent u Uredu Grada Krka, kao službena osoba mjerodavna za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama (u daljnjem tekstu: službenik za informiranje).«

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 008-01/08-01/2

Ur. broj: 2142/01-02-08-3

Krk, 10. rujna 2008.

POGLAVARSTVO GRADA KRKA

Predsjednik Poglavarstva
Darijo Vasilić, prof., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=573&mjesto=51500&odluka=24
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr