SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 32. Četvrtak, 14. kolovoza 2008.
GRAD KRK
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

23.

Na temelju odredbe članka 9. stavka 3. Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine« broj 174/04 i 79/07) i članka 4. i 10. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja (»Narodne novine« broj 40/08), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 30. srpnja 2008. godine, donijelo je

ODLUKU
o osnivanju i imenovanju Stožera zaštite i spašavanja
za područje Grada Krka

Članak 1.

Ovom Odlukom osniva se Stožer zaštite i spašavanja za područje Grada Krka radi koordinacije aktivnosti u akcijama zaštite i spašavanja (u daljnjem tekstu: Stožer).

Članak 2.

Stožer je stručno, operativno i koordinativno tijelo koje pruža stručnu pomoć i priprema akcije zaštite i spašavanja, a aktivira se kada se proglasi stanje neposredne prijetnje, katastrofe i velike nesreće.

Pozivanje i aktiviranje Stožera nalaže Gradonačelnik.

Članovi Stožera pozivaju se i aktiviraju, u pravilu, putem nadležnog županijskog centra 112.

Stožerom rukovodi Gradonačelnik.

Članak 3.

U Stožer iz članka 1. ove Odluke, imenuju se:

1. Darijo Vasilić, gradonačelnik - načelnik Stožera,

2. Josip Mrakovčić, član Gradskog poglavarstva i predstavnik GP »Krk« d.d. Krk - član,

3. Romeo Jurina, član Gradskog poglavarstva - član,

4. Frane Mrakovčić, direktor Ponikve d.o.o. Krk - član,

5. Đimi Skomeršić, pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav Grada Krka - član,

6. Lenjinka Juričić-Mamilović, načelnica Odjela za zaštitu i spašavanje, Rijeka - članica,

7. mr. Ivan Katalinić, načelnik PP Krk Policijske uprave Primorsko - goranske - član,

8. Dinko Petrov, zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka - član i

9. Marinko Bajčić, predstojnik Ureda Grada Krka - član.

Članak 4.

Administrativno-tehničke poslove za potrebe Stožera obavljat će Upravni odjeli i Ured Grada Krka.

Članak 5.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o osnivanju i imenovanju Zapovjedništva zaštite i spašavanja Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/06).

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 214-01/08-01/1

Ur. broj: 2141/01-01-08-6

Krk, 30. srpnja 2008.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik
Gradskog vijeća
Ivan Jurešić, dipl. ing., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=570&mjesto=51500&odluka=23
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr