SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 4. Petak, 21. veljače 2003.
OPĆINA MOŠĆENIČKA DRAGA
3B2 HTML

2.

Na osnovi članka 27. Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda (»Narodne novine«, broj 37/97) i članka 18. statuta Općine Mošćenička Draga, Općinsko vijeće Općine Mošćenička Draga na sjednici održanoj 10. veljače 2003. godine, donosi

ODLUKU
o imenovanju Općinskog povjerenstva za procjenu
šteta od elementarnih nepogoda

Članak 1.

Ovom Odlukom imenuje se Općinsko povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda Općinskog vijeća Općine Mošćenička Draga (u daljnjem tekstu: Općinsko povjerenstvo).

Članak 2.

Općinsko povjerenstvo ima predsjednika i dva člana koji se biraju iz redova članova Općinskog vijeća Općine Mošćenička Draga.

Članak 3.

U Općinsko povjerenstvo imenuju se:

1. Emilio Dešković, za predsjednika

2. Nevio Premuš, inž., za člana

3. Josip Bradičić, za člana

Članak 4.

Općinsko povjerenstvo:

1. Utvrđuje štetu na području Općine Mošćenička Draga, organizira i usklađuje njezinu procjenu,

2. Surađuje sa Županijskim povjerenstvom, odnosno općinskim i gradskim povjerenstvima,

3. Potvrđuje štetu, za čije otklanjanje, odnosno ublažavanje se odobravaju sredstva iz Proračuna Općine Mošćenička Draga,

4. Državnom povjerenstvu predlaže odobrenje žurne pomoći prema žurnom postupku, na temlju izvješća i mišljenja Županijskog povjerenstva,

5. Daje podatke o proglašenju elementrane nepogode,

6. Županijskom povjerenstvu prijavljuje štetu prema redovitu postupku,

7. Za Općinsko vijeće Općine Mošćenička Draga i Županijsko povjerenstvo izrađuje izvješća o štetama i utrošku sredstava pomoći,

8. Obavlja i druge poslove koji mu se povjere sukladno Zakonu, odluci Županijskog povjerenstva ili Općinskog vijeća Općine Mošćenička Draga.

Članak 5.

Predsjednik i članovi Povjerenstva imenuju se do isteka mandata u Općinskom vijeću Općine Mošćenička Draga.

Članak 6.

Administrativne poslove za Općinsko povjerenstvo obavlja Upravni odjel općine Mošćenička Draga.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije

Klasa: 011-01/03-01/02

Ur. broj: 2156/03-03-1

M. Draga, 10. veljače 2003.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MOŠĆENIČKA DRAGA

Predsjednik

Anton Rudan, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=20&mjesto=51417&odluka=2
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr