SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 25. Ponedjeljak, 30. lipnja 2008.
OPĆINA KLANA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

14.

Na temelju članka 3. stavka 4. Zakona o zaštiti od požara (»Narodne novine« broj 58/93 i 33/05), Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2008. godini (»Narodne novine« broj 27/08) i članka 40. Statuta Općine Klana (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 3/06 i 7/06) Općinsko poglavarstvo Općine Klana, na sjednici 13. svibnja 2008. godine donijelo je

ODLUKU
o ustroju Motrilačke i dojavne službe

Članak 1.

Ovom se Odlukom ustrojava Motrilačka i dojavna služba koja obavlja poslove motrenja i dojavljivanja u cilju ranog i pravovremenog otkrivanja i dojave požara na području Općine Klana (u daljnjem tekstu Općina) za razdoblje od 1. lipnja do 31. listopada 2008.

Članak 2.

Poslove iz članka 1. ove Odluke na području Općine Klana obavljaju:

- Dobrovoljno vatrogasno društvo »Klana« Klana

- Dobrovoljno vatrogasno društvo »Škalnica« Škalnica.

Članak 3.

U cilju ranog i pravovremenog otkrivanja i dojave požara na području Općine, u razdoblju iz članka 1. ove Odluke, organizirati će se dežurstvo

- u vremenu velike i vrlo velike opasnosti od 14,00 do 22,00 sata.

Članak 4.

Sjedište Motrilačke i dojavne službe nalazi se u prostorijama Dobrovoljnog vatrogasnog društva »Klana« i Dobrovoljnog vatrogasnog društva »Škalnica«.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko goranske županije«.

Klasa: 022-01/08-01/52

Ur. broj: 2170-06-08-01-01

Klana, 13. svibnja 2008.

OPĆINSKO POGLAVARSTVO OPĆINE KLANA

Predsjednik
Općinskog poglavarstva
Ivan Šnajdar, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=563&mjesto=51217&odluka=14
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr