SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 25. Ponedjeljak, 30. lipnja 2008.
GRAD DELNICE
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

37.

Gradsko vijeće Grada Delnica, na temelju članka 9. Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine« broj 174/04 i 79/07), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/ 01, 129/05 i 109/07), članka 19. Statuta Grada Delnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 09/ 06 - pročišćeni tekst, 29/07, 33/07 i 16/08) i članka 10. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja (»Narodne novine« 40/08) Gradsko vijeće Grada Delnica, na današnjoj sjednici donosi

ODLUKU
o osnivanju i imenovanju članova Stožera zaštite
i spašavanja Grada Delnica

Članak 1.

Osniva se Stožera zaštite i spašavanja Grada Delnica (u daljnjem tekstu: Stožer).

Stožer ima načelnika i osam članova, uključujući i zamjenika načelnika.

Članak 2.

Članovi Stožera jesu:

1. Ivica Briški, zamjenik gradonačelnika, Načelnik,

2. Goran Muvrin, predsjednik Gradskog vijeća Grada Delnica, Zamjenik načelnika,

3. Gordana Piskač, pročelnica JUOP-a, član,

4. Vlado Curl, djelatnik HŠ, Uprave šuma Delnice, član,

5. Livio Andlar, zapovjednik JVP Delnice, član,

6. Alen Šimatić, voditelj Ispostave Doma zdravlja PGŽ u Delnicama, član,

7. Boro Tomić, direktor Komunalca d.o.o. iz Delnica, član,

8. Dinko Žagar, zapovjednik PP Delnice, član,

9. Lenjinka Juričić-Mamilović, načelnica Odjela Zaštite i spašavanja u PUZS Rijeka.

Članak 3.

Nadležnost, djelokrug i način rada Stožera reguliran je prije svega odredbama Zakona o zaštiti i spašavanju te ostalim podzakonskim aktima donesenim na osnovi njega, kao i odredbama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Delnica koje se odnose na rad radnih tijela Gradskog vijeća.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«

Klasa: 810-02/08-01/01

Ur. broj: 2112-01-04-04/01-08-02

Delnice, 19. lipnja 2008.

GRADSKO VIJEĆE GRADA DELNICA

Predsjednik
Goran Muvrin, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=563&mjesto=51300&odluka=37
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr