SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 25. Ponedjeljak, 30. lipnja 2008.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

70.

Na temelju članka 22. stavak 1. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 100/04 i 141/06), članka 43. Poslovnika Županijskog poglavarstva Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 27/01 i 6/04) i temeljem Nalaza i mišljenja Stručnog tijela za ocjenu koncesija županijskog značaja od 10. lipnja 2008. godine, Županijsko poglavarstvo je na 105. sjednici 26. lipnja 2008. godine, donijelo

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o davanju koncesije za luku posebne namjene - brodogradilište Franka Kraljića

Članak 1.

Na temelju zahtjeva Ovlaštenika koncesije, a radi razvitka dosadašnje djelatnosti mijenja se Odluka o davanju koncesije za luku posebne namjene - brodogradilište Franka Kraljića (»Službene novine PGŽ« broj 16/00 i 11/ 05).

Članak 2.

U članku 2. stavak 1. na kraju rečenice se umjesto točke stavlja zarez te se dodaje: »a sve sukladno Studiji gospodarske opravdanosti izrađenoj od Ovlaštenika koncesije u travnju 2008. godine«.

Članak 3.

U članku 4. broj »8« zamjenjuje se brojem »12«, a na kraju rečenice briše se točka te se dodaju riječi »odnosno do privođenja prostora namjeni prema dokumentima prostornog uređenja«.

Članak 4.

Temeljem ove Odluke zaključit će se 2. Dodatak Ugovoru o koncesiji za luku posebne namjene - brodogradilište Franka Kraljića.

Članak 5.

Ako Ovlaštenik koncesije u roku od 30 dana od dana donošenja ove Odluke ne potpiše 2. Dodatak Ugovoru o koncesiji smatrat će se da odustaje od produljenja koncesije.

Koncesija može prestati i ako dođe do izmjena dokumenata prostornog uređenja, ukoliko se ispune i svi drugi uvjeti predviđeni posebnim propisima.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 022-04/08-03/20

Ur. broj: 2170/1-05-01/6-08-16

Rijeka, 26. lipnja 2008.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO

Župan
Zlatko Komadina, dipl. ing., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=563&mjesto=00001&odluka=70
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr