SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 17. Utorak, 13. svibnja 2008.
OPĆINA OMIŠALJ
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

23.

Na temelju članka 5. stavka 1. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine« broj 105/04 i 142/06), članka 17. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 23/01, 7/02 i 12/06) i uz prethodnu suglasnost Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske - Sektora policije, Odjela za sigurnost cestovnog prometa Policijske uprave Primorsko-goranske županije, Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 24. travnja 2008. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o uređenju prometa na području Općine Omišalj

Članak 1.

U Odluci o uređenju prometa na području Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 22/07 i 32/07), članak 41. mijenja se i glasi:

»Nadzor nad provođenjem ove odluke obavlja komunalni redar.

Nadzor parkiranja vozila na mjestima na kojima je parkiranje vremenski ograničeno obavlja Pesja-nautika d.o.o.«

Članak 2.

Članak 42. mijenja se i glasi:

»U obavljanju nadzora komunalni redar ovlašten je:

- nadzirati primjenu ove odluke,

- predložiti izdavanje obveznog prekršajnog naloga,

- naplatiti novčanu kaznu na mjestu počinjenja prekršaja od počinitelja.

Članak 3.

Članak 43. mijenja se i glasi:

»Novčanom kaznom u iznosu 2.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

- ne ishodi odobrenje za dostavu u vrijeme izvođenja građevinskih radova iz članka 15. stavka 3.

- postupa suprotno članku 15. stavku 6.

- ne uređuje krošnje stabala i drugo raslinje u skladu s člankom 19. stavkom 4.

- postavi zaštitne ograde, stupiće i druge prepreke bez odobrenja Poglavarstva iz članka 20.

- koristi zemljište kao javno parkiralište bez suglasnosti Poglavarstva iz članka 21. stavka 2.

- parkira autobuse, teretna vozila, priključna vozila, kamp kućice i radne strojeve izvan lokacija određenih člankom 23.

- ne postavi oznake na parkiralištu utvrđene člankom 27.

- koristi javna parkirališta za održavanje zabavnih i sportskih manifestacija ili sličnih aktivnosti iz članka 31. bez suglasnosti Općinskog poglavarstva

- ne postupi po članku 38. stavku 2.

- izvodi test vožnje, biciklističke utrke i ostalo iz članka 40. bez odobrenja Općinskog poglavarstva.

Novčanom kaznom u iznosu 500,00 kuna kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi koja učini prekršaj iz stavka 1. ovog članka.

Novčanom kaznom u iznosu 1.500,00 kuna kaznit će se fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost koja učini prekršaj iz stavka 1., u vezi obavljanja njezina obrta ili druge samostalne djelatnosti.

Novčanom kaznom u iznosu 400,00 kuna kaznit će se fizička osoba koja učini prekršaj iz stavka 1. ovog članka.

Članak 5.

Članak 44. mijenja se i glasi:

»Za prekršaje iz članka 43. ove odluke, komunalni redar je ovlašten, kad utvrdi postojanje zakonom propisanih uvjeta za naplatu novčane kazne na mjestu počinjenja prekršaja, novčanu kaznu naplatiti odmah od počinitelja prekršaja uz izdavanje potvrde.«

Članak 6.

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/08-01/2

Ur. broj: 2142-06-08-01-3

Omišalj, 24. travnja 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik
Nikola Dapčić, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=555&mjesto=51513&odluka=23
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr