SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 17. Utorak, 13. svibnja 2008.
OPĆINA OMIŠALJ
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

18.

Na temelju članka 16. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - proč. tekst, 82/04 i 178/04), članka 14. stavka 3. Zakona o trgovini (»Narodne novine« broj 49/03 - proč. tekst, 103/03 i 170/03), članka 80. Odluke o donošenju prostornog plana uređenja Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 52/07), članka 6. Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 14/ 07), članka 3. Odluke o davanju u zakup zemljišta za postavu privremenih objekata (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/99) u vezi s člankom 2. Pravilnika o jednostavnim građevinama i radovima (»Narodne novine« broj 101/07) i s Planom upravljanja pomorskim dobrom za 2008. godinu, i na temelju članka 17. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske

županije« broj 23/01, 7/02 i 12/06), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 24. travnja 2008. godine, donijelo je

IZMJENE I DOPUNE
Plana rasporeda privremenih objekata namijenjenih za obavljanje trgovine, iznajmljivanje roba i pružanje usluga na javnim i privatnim površinama na području
Općine Omišalj

Članak 1.

U Planu rasporeda privremenih objekata namijenjenih za obavljanje trgovine, iznajmljivanje roba i pružanje usluga na javnim i privatnim površinama na području općine Omišalj (»Službene novine PGŽ« broj 10/03, 19/ 03, 22/03 i 22/07), u članku 2. stavku 1. riječi: »prodajna mjesta za prodaju robe iz članka 1. ove Odluke dopuštena su na sljedećim lokacijama:« mijenjaju se i glase:

»Obavljanje trgovine, iznajmljivanje roba i pružanje usluga dopušteno je na sljedećim lokacijama:«

Članak 2.

Članak 3. mijenja se i glasi:

»Do donošenja odluka Općinskog vijeća Općine Omišalj sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu, Zakonu o prostornom uređenju i gradnji i Odluci o donošenju prostornog plana uređenja Općine Omišalj, Općinsko poglavarstvo utvrđivat će uvjete postavljanja, način korištenja i oblikovanja kioska i drugih građevina gotove konstrukcije na javnoj i privatnoj površini građevinske (bruto) površine do 12 m2, kao i način korištenja pripadajućeg prostora uz te objekte, te rok za njihovo uklanjanje.«

Članak 3.

Ove izmjene i dopune Plana stupaju na snagu osmoga dana od dana objavljivanja u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/08-01/2

Ur. broj: 2142-06-08-01-3

Omišalj, 24. travnja 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik
Nikola Dapčić, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=555&mjesto=51513&odluka=18
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr