SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 17. Utorak, 13. svibnja 2008.
OPĆINA DOBRINJ
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

13.

Temeljem članka 15. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03), članka 22., 33. i 85. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine PGŽ« broj 3/06) i članka 27., 29. i 30. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dobrinj, Općinsko vijeće Općine Dobrinj, na 19. sjednici, održanoj 8. svibnja 2008. godine, donosi obrazloženje izmjene plana proračuna Općine Dobrinj kroz program

I. IZMJENE OPĆIH JAVNIH USLUGA
na području Općine Dobrinj u 2008. godini

Članak 1.

U Programu općih javnih usluga na području Općine Dobrinj u 2008. godini članak 2.mijenja se i glasi:

»Poslove iz samoupravnog djelokruga Općine Dobrinj obavlja Jedinstveni upravni odjel u kojem je zaposleno šest službenika i Općinski načelnik kao posebno tijelo Općine, koji je s njima u pitanjima iz radnog odnosa izjednačen.

Izdaci Upravnog odjela su sljedeći:

- plaće za zaposlene 900.000,00

- ostali rashodi za zaposlene 50.000,00

- doprinosi za zaposlene 155.000,00

- službena putovanja i naknade na

posao/s posla 200.000,00

- stručno usavršavanje zaposlenika 30.000,00

- uredski i ostali materijal 85.000,00

- potrošnja el.energije upravne i ostalih zgrada 85.000,00

- materijal i dijelovi za tek. i inv. održavanje 85.000,00

- usluge telefona 85.000,00

- poštarina 55.000,00

- računalne usluge 85.000,00

- usluge razvoja softvera 85.000,00

- nabava računala i računalne opreme 50.000,00

- nabava uredskog namještaja 50.000,00

- ostala oprema 80.000,00


UKUPNO 2.080.000,00


Ostale opće usluge razvrstane su na:

- ugovori, honorari i usluge agencija 85.000,00

- pravne usluge 85.000,00

- intelektualne usluge 70.000,00

- izrada troškovnika 85.000,00

- grafičke i tiskarske usluge, kopiranje 85.000,00

- premije osiguranja 85.000,00

- ugostiteljske usluge 85.000,00

- pokloni poslovnim partnerima 50.000,00

- usluge platnog prometa 40.000,00

- zatezne kamate 5.000,00


UKUPNO 675.000,00.«


Članak 2.

Članak 3. mijenja se i glasi:

»Predstavničko tijelo Općine je Općinsko vijeće koje broji trinaest članova.

Izvršna tijela Općine su Općinsko Poglavarstvo, koje broji pet članova, te Općinski načelnik koji je ujedno i predsjednik Poglavarstva.

Redovni rashodi Općinskog vijeća i Općinskog poglavarstva su sljedeći:

- naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela 300.000,00

- članarine Savezu gradova i općina 10.000,00


UKUPNO 310.000,00


Izvanredni rashodi Općinskog vijeća su:

- sufinanciranje fešta 100.000,00

- mjesni odbori x 4.000,00 kuna 64.000,00

- financiranje političkih stranaka 65.000,00

- proslava dana Općine 35.000,00

- izbori za mjesne odbore 100.000,00


UKUPNO 364.000,00.«


Članak 3.

Ove Izmjene programa primjenjuju se od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-08/08-161/01

Ur. broj: 2142-04-08-05-08

Dobrinj, 8. svibnja 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik
Općinskog vijeća
Zoran Kirinčić, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=555&mjesto=51514&odluka=13
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr