SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 17. Utorak, 13. svibnja 2008.
OPĆINA DOBRINJ
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

10.

Na temelju članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04 i 178/04), članka 9. Zakona o proračunu, članka 22., 33. i 85. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine PGŽ« broj 03/06) i članka 27., 29. i 30. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dobrinj (»Službene novine PGŽ« broj 17/06) Općinsko Vijeće Općine Dobrinj, na 19. sjednici održanoj dana 8. svibnja 2008. godine donijelo je

PRVE IZMJENE PROGRAMA
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
u 2008. godini

Članak 1.

U Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture (»Službene novine PGŽ« broj 51/06) članak 1. mijenja se i glasi:

»Ovim Programom određuje se izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Dobrinj za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2008. godine za

. javne površine

. nerazvrstane ceste

. javnu rasvjetu

. groblje

. opskrbu pitkom vodom.

Ovim Programom određuje se opis poslova s procjenom troškova za gradnju objekata iz stavka 1. ovog članka. Sredstva potrebna za ostvarivanje ovog Programa čine:

1. Prihodi od komunalnog doprinosa 8.960.000,00 kn

2. Naknada za priključak na komunalnu

infrastrukturu 1.000.000,00 kn

3. Sufinanciranje grobnica 100.000,00 kn

4. Naknada za koncesiju 155.000,00 kn

5. Namjensko povećanje cijene vode

»Ponikve« 115.000,00 kn

6. Ostali prihodi iz proračuna 10.340.000,00 kn


UKUPNO 20.670.000,00 kn


Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za javne površine, nerazvrstane ceste, groblja, javnu rasvjetu i opskrbu pitkom vodom i nabavka opreme obuhvaća:

1. Javne površine

- uređenje javne površine Žestilac 85.000,00

- geodetsko-katastarske usluge 220.000,00

- usluge nadzora 250.000,00

- projekti 300.000,00

- podizanje i održavanje zelene površine

Klimno 380.000,00

- kapitalna pomoć TD »Komun« 600.000,00

- prostorni plan 200.000,00

- urbanistički planovi 500.000,00

- uređenje javne površine Soline 85.000,00

- uređenje javne površine Šilo 85.000,00

- uređenje javne površine Čižići 85.000,00

- javna površina Kalić Tribulje 80.000,00

- sanacija mosta 60.000,00

- sanacija mjesne cisterne Sužan 80.000,00

- uređenje place Dobrinj 530.000,00

- javna površina Sv. Vid - Gostinjac 85.000,00

- javna površina Rasopasno 60.000,00

- trgovina Gabonjin 250.000,00

- uređenje zgrade Rasopasno 250.000,00

- popravak obale Šilo - Pećine 300.000,00

- potporni zid Šilo - Žvankova 250.000,00

- uređenje obale Klimno 200.000,00

- ugradnja rubnjaka Klimno 70.000,00

- zbrinjavanje oborinskih voda Klimno 70.000,00

- popločavanje obale Klimno 370.000,00

- vađenje mulja Klimno 200.000,00

- obalni zid Soline 50.000,00

- obala Meline 250.000,00

- prilazi za invalidne osobe Šilo 70.000,00


UKUPNO 6.015.000,00


2. Nerazvrstane ceste

- popravak asfalta na nerazvrstanim cestama 85.000,00

- jalovina za popravak puteva 85.000,00

- prometna signalizacija 85.000,00

- premještanje kamenog suhozida 85.000,00

- materijal za ceste 85.000,00

- asfaltiranje cesta - ŽUC 600.000,00

- otkup zemljišta 600.000,00

- protupožarni put Dobrinj-Meline 240.000,00

- asfaltiranje i uređenje Soline 300.000,00

- uređenje parkirališta Dobrinj 240.000,00

- parkiralište pošta Šilo 240.000,00

- uređenje prilazne ceste Jesenovica Šilo 220.000,00

- pristupni put Šilo-Brekalo 200.000,00

- asfaltiranje Gabonjin 220.000,00

- asfalt Polje 500.000,00

- asfaltiranje Hlapa 220.000,00

- asfaltiranje Klimno 400.000,00

- potporni zid Županje 85.000,00

- uređenje puta Gabonjin-Brgud 250.000,00

- asfaltiranje Kras 240.000,00

- asfaltiranje Čižići 250.000,00

- uređenje prilazne ceste Slograd 250.000,00

- uređenje prilazne ceste Finkograd 250.000,00

- cesta Zviranj 150.000,00

- mikroasfalt Zviranj 140.000,00

- asfalt Gostinjac 150.000,00

- asfalt Rasopasno 220.000,00

- asfalt Sužan 230.000,00

- pristupni put objekti Rustika Čižići 250.000,00

- javna površina Lokvišće Šilo 400.000,00

- proširenje i popravak ceste Tribulje 85.000,00

- popravak asfalta Tribulje 85.000,00

- zid Klanice 85.000,00

- proširenje ulica Gabonjin 85.000,00

- asfaltiranje prilaznog puta Dobrinj 85.000,00

- potporni zid Dobrinj 10.000,00

- nogostup Šilo 85.000,00

- izgradnja zida Soline 240.000,00

- nadstrešnica Meline 85.000,00


UKUPNO 8.115.000,00


3. Groblje

- mrtvačnica Rasopasno 250.000,00

- mrtvačnica Sužan 200.000,00

- potporni zid i uređenje groblja Polje 240.000,00

- priključak za groblje Gabonjin 20.000,00

- izgradnja grobnica u Polju 240.000,00

- niše Polje 250.000,00

- okoliš groblja Kras 100.000,00

- asfaltiranje prilaznog puta groblje Gabonjin 85.000,00

- uređenje prilaza groblje Sužan 80.000,00

- ostala groblja 85.000,00


UKUPNO 1.550.000,00


4. Javna rasvjeta

- rasvjetna tijela 265.000,00

- izgradnja javne rasvjete 200.000,00

- javna rasvjeta Šilo 5.000,00

- javna rasvjeta Soline 25.000,00

- izgradnja javne rasvjete Čižići 50.000,00

- javna rasvjeta Rasopasno 20.000,00


UKUPNO 565.000,00


5. Opskrba pitkom vodom

- izgradnja vodovoda - kapitalni transfer

»Ponikve« 3.000.000,00

- koncepcija vodoopskrbe 310.000,00

- koncepcija kroz namjen. pov. cijene vode 115.000,00

- razvoj djelatnosti gospodarenja otpadom 80.000,00

- kapitalna pomoć »Ponikve« za kanalizaciju 400.000,00

- otplata kredita za vodovod 440.000,00

- kamata za primljene zajmove 80.000,00


UKUPNO 4.425.000,00


SVEUKUPNO 20.670.000,00


Klasa: 400-08/08-161/01

Ur. broj: 2142-04-08-05-06

Dobrinj, 8. svibnja 2008.

VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik vijeća
Zoran Kirinčić, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=555&mjesto=51514&odluka=10
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr