SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 17. Utorak, 13. svibnja 2008.
GRAD VRBOVSKO
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

17.

Na temelju članka 11. stavka 2. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva (»Narodne novine« broj 29/02) i članka 29. Statuta Grada Vrbovskog (»Službene novine PGŽ« broj 8/08) Gradsko vijeće Grada Vrbovskog, na sjednici 29. travnja 2008. godine, donosi

ODLUKU
o dopuni Odluke o davanju povoljnosti poduzetnicima
za ulaganja u razvoj malog gospodarstva

Članak 1.

U Odluci o davanju povoljnosti poduzetnicima za ulaganje u razvoj malog gospodarstva (»Službene novine PGŽ« broj 22/06) u članku 11. dodaju se novi stavci 3., 4. i 5. koji glase:

»Gradsko poglavarstvo Grada Vrbovskog mora do kraja prosinca podnijeti izvješće Gradskom vijeću o načinu korištenja poduzetničkih kredita za prethodnu godinu.

U slučaju da se na temelju prikupljenih podataka utvrdi nenamjensko korištenje kredita Gradsko poglavarstvo mora donijeti odluku o ukidanju povlastica tim korisnicima kredita.

Poslove oko prikupljanja podataka za Gradsko poglavarstvo provodi Odsjek za komunalni sustav i gospodarstvo Grada Vrbovsko.«

Članak 2.

Ovlašćuje se Odbor za statutarno-pravna pitanja Gradskog vijeća Grada Vrbovskog da izda pročišćeni tekst Odluke o davanju povoljnosti poduzetnicima za ulaganje u razvoj malog gospodarstva.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama PGŽ«.

Klasa: 403-01/08-01-6

Ur. broj: 2193-01-01/08-1

Vrbovsko, 29. travnja 2008.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VRBOVSKOG

Predsjednik
Gradskog vijeća
Slavko Medved, ing., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=555&mjesto=51326&odluka=17
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr