SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 17. Utorak, 13. svibnja 2008.
GRAD DELNICE
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

20.

Na temelju članka 16., 26. i 29. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03), članka 13. Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine« broj 110/07), članka 48. Zakona o jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05 i 109/07) te članka 43. Statuta Grada Delnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 9/06 - pročišćeni tekst, 29/07 i 33/07), Gradsko poglavarstvo Grada Delnica, na današnjoj sjednici donosi

I. IZMJENU PLANA JAVNE NABAVE
Grada Delnica u 2008. godini

Članak 1.

U planu javne nabave Grada Delnica u 2008. godini (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, članci 6., 7. i 9. se brišu, te sukladno tome članak 8. postaje članak 6., a članci 11. i 12. postaju članci 7. i 8.

Članak 2.

U članku 10. stavku 1. riječi:

»Ocjenjivačkog suda za javnu nabavu«

se mijenjaju i glase:

»provođenja postupka javne nabave«

Članak 3.

Ove Izmjene Plana javne nabave stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 404-01/08-01/01

Ur. broj: 2112-01-04/3-08-05

Delnice, 10. travnja 2008.

GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA DELNICA

Predsjednik
Marijan Pleše, dipl. ing. šum., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=555&mjesto=51300&odluka=20
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr