SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 10. Petak, 28. ožujka 2008.
OPĆINA VINODOLSKA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

24.

Na temelju članka 54. Zakona o ustanovama (»Narodne novine« broj 76/93), članka 41. točka 1. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (»Narodne novine« broj 10/97 i 107/07), članka 20. Statuta Općine Vinodolske (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 26/01, 3/02, 9/ 02 i 19/06 - pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Vinodolske, na svojoj 17. redovitoj sjednici održanoj 11. prosinca 2007. godine, donijelo je

ODLUKU
o davanju prethodne suglasnosti na I. izmjenu i dopunu
Statuta Dječjeg vrtića »Cvrčak i mrav«

I.

Osnivač Dječjeg vrtića »Cvrčak i mrav«, Tribalj, Općina Vinodolska, Bribir 34, daje PRETHODNU SUGLASNOST NA I. izmjenu i dopunu Statuta Dječjeg vrtića »Cvrčak i mrav«, Tribalj 19.

II.

Predlaže se Upravnom vijeću Dječjeg vrtića da temeljem ove suglasnosti donese 1. Izmjene i dopune Statuta Dječjeg vrtića »Cvrčak i mrav«, Tribalj 19.

III.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 021-05/07-01-10

Ur. broj: 2107-03/07-01-17-09-1

Bribir, 14. prosinca 2007.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VINODOLSKE

Predsjednik
Željko Citković, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=548&mjesto=91253&odluka=24
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr