SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 10. Petak, 28. ožujka 2008.
OPĆINA VINODOLSKA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

22.

Na temelju članka 28. točka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst 82/04, 110/04 (Uredba) i 178/04), članka 20. Statuta Općine Vinodolske (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 26/01, 3/02, 9/02 i 19/06, pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Vinodolske, na svojoj 17. redovitoj sjednici održanoj 11. prosinca 2007. godinu, donijelo je

ODLUKU
o uporabi dijela sredstava komunalne naknade za
održavanje objekata školskog, zdravstvenog i socijalnog sadržaja i vatrogastva u 2008. godini

Članak 1.

Sredstva prikupljena komunalnom naknadom u 2008. godini u dijelu prikupljenih sredstava od 720.000,00 kn (slovima: sedamstodvadesettisuća kuna), upotrijebit će se za održavanje objakata školskog sadržaja i za vatrogastvo.

Članak 2.

Raspored sredstava iz točke 1. ove Odluke utvrđuje se kako sljedi:

1. ZA VATROGASTVO 675.000,00 kn

2. OBJEKTI ZDRAVSTVA 45.000,00 kn


UKUPNO 720.000,00 kn

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« PGŽ.

Klasa: 021-05/07-01-10

Ur. broj: 2107-03/07-01-07-7

Bribir, 14. prosinca 2007.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VINODOLSKE

Predsjednik
Željko Citković, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=548&mjesto=91253&odluka=22
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr