SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 10. Petak, 28. ožujka 2008.
OPĆINA VINODOLSKA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

21.

Na temelju članka 19. Zakoma o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 125/05 i 109/07), članka 55. Zakona o financiranju jedinica lokalne samouprave i uprave (»Narodne novine« broj 117/03) te članka 20. Statuta Općine Vinodolske (»Službene novine« PGŽ broj 26/01, 3/02, 9/02 i 19/06 - pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Vinodolske, na svojoj 17. redovitoj sjednici održanoj 11. prosinca 2007. godine, donijelo je

PROGRAM
SOCIJALNE SKRBI I ZDRAVSTVENE ZAŠTITE
u Općini Vinodolskoj za 2008.

Članak 1.

GLAVA: 6 ZDRAVSTVO I SOCIJALNA ZAŠTITA 563.000,00 kn

Članak 2.

PROGRAM: SOCIJALNI SUSTAV I ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

Članak 3.

AKTIVNOSTI: SOCIJALNA SKRB

Članak 4.

NAZIV PROGRAMA: SOCIJALNA ZAŠTITA I SKRB

Članak 5.

SVRHA PROGRAMA:

Svrha Socijalnog programa je osigurati građanima Općine Vinodolske viši standard socijalne zaštite tako da se nadopuni programom što ga osigurava država putem Centra za socijalnu skrb.

Članak 6.

CILJ PROGRAMA

Cilj Programa je pomoć pri ostvarivanju osnovnih preduvjeta za kvalitetan život, pomoć slabima, nemoćnima i invalidima.

Članak 7.

OPIS PROGRAMA

Program socijalne zaštite i skrbi sastoji se od sljedećih aktivnosti:

1. Pomoć socijalno ugroženim obiteljima

2. Pomoć invalidima i hendikepiranim osobama

3. Pomoć udrugama u oblasti socijalne skrbi

Članak 8.

STRUČNE OSOBE ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

Aktivnosti se provode kontinuirano i sukladno Odluci o socijalnoj skrbi Općine Vinodolske.

Članak 9.

CILJEVI ZA 2008. g.

SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA

Za potrebe provođenja Socijalnog programa i programa zdravstvene zaštite u Općini za 2008. g. osigurana su u Proračunu u iznosu od 563.000,00 kn i raspoređena su kako slijedi:

Pozi-
cija

Račun

Naziv aktivnosti

Iznos u kn

52

3721

Pomoć obiteljima i kućanstv.

370.000,00

53

3721

Crveni križ Crikvenica

30.000,00

54

3721

Invalidi HVIDR-a

11.000,00

55

3721

Savez invalida

6.000,00

56

3721

Civilni invalidi rata

1.000,00

57

3721

Udruga distrofičara

2.000,00

58

3721

Društvo multipleskleroze

2.000,00

59

3721

Udruga slijepih

2.000,00

60

3721

Udruga gluhih i nagluhih

2.000,00

62

3721

Udruga penzionera

5.000,00

63

3811

Tek. donacije zdrav. neprof. organizacijama

132.000,00

Članak 10.

OSOBE U OPĆINI ZADUŽENE ZA PROGRAM

Osobe zadužene za rezultate rada, kontrolu, monitoring, izvješćivanje o realizaciji programa su načelnik, resorni član Poglavarstva i pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela.

Članak 11.

Pojedinačne iznose pomoći socijalno ugroženim obiteljima i pojedincima utvrdit će Socijalo vijeće, odnosno Općinsko poglavarstvo posebnom odlukom na prijedlog Socijalnog vijeća.

Članak 12.

Raspored sredstava iz ovog proračuna vršit će se u skladu s kriterijima iz općeg akta, sukladno Zakonu, a temeljem Rješenja o pojedinačnim pravima po osobnim zahtjevima.

Članak 13.

Ovaj Program socijalne skrbi i zdravstvene zaštite stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« PGŽ.

Klasa: 021-05/07-01-10

Ur. broj: 2107-03/07-01-17-07-6

Bribir, 14. prosinca 2007.

Predsjednik
Općinskog vijeća
Općine Vinodolske
Željko Citković, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=548&mjesto=91253&odluka=21
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr