SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 10. Petak, 28. ožujka 2008.
OPĆINA VINODOLSKA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

18.

Na temelju članka 19. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/ 01, 60/01, 129/05 i 109/07) i članka 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (»Narodne novine« broj 47/90 i 27/93), te članka 20. Statuta Općine Vinodolske (»Službene novine« PGŽ broj 26/01, 3/02, 9/02 i 19/06 - pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Vinodolske, na svojoj 17. redovitoj sjednici održanoj 11. prosinca 2007. godine, donijelo je

PROGRAM JAVNIH POTREBA
u oblasti kulture u Općini Vinodolskoj za 2008. godinu

Članak 1.

GLAVA: 3. KULTURA 2.128.000,00 kn

Razdjel 3. J.U. Knjižnica i čitaonica
Bribir 235.662,43 kn

Program: Programska djelatnost kulture
- ukupno 2.363.662,43 kn

Članak 2.

SVRHA PROGRAMA

Svrha posebnih programa u kulturi je uspostava svekolikog kulturnog ozračja na području Općine Vinodolske.

Članak 3.

CILJ PROGRAMA

Cilj programa je zadovoljavanje kulturnih potreba mještana naselja Općine Vinodolske.

Članak 4.

OPIS PROGRAMA

Ovaj program sastoji se od sljedećih aktivnosti:

- Tekuće investiciono održavanje spomenika kulture

- Manifestacije u oblasti kulture

- Djelatnosti udruga u kulturi

- Djelatnost drugih udruga

- Projekt kulturne baštine

- Djelatnost JAVNE USTANOVE KNJIŽNICE I ČITAONICE

Članak 5.

STRUČNE OSOBE ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

U realizaciji navedenih aktivnosti uključene su stručne osobe iz domene zaštite kulturne i spomeničke baštine na području općine kao i druge stručne osobe iz područja djelovanja pojedinih udruga i društava i ustanove.

Članak 6.

SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA

Za potrebe provođenja spomenutih aktivnosti potrebno je osigurati ukupno 2.363.662,43 kuna proračunskih sredstava Općine Vinodolske.

Pozi-
cija

Račun

Naziv aktivnosti

Iznos u kn

28.3

3232

Tekuće invest. održavanje spomenika kulture

1.600.000,00

47.1

3299

Kulturno umjetn. manifest.

150.000,00

Osnovna djelatnost udruga u kulturi

64

3811

KUD A. Barac Grižane

70.000,00

65

3811

KUD Bribir

50.000,00

66

3811

Društvo imena Isusovog

10.000,00

67

3811

UHVDR-a

10.000,00

68

3811

Časnički zbor Vinodol

2.000,00

69

3811

Antifašistički borci NOR-a

6.000,00

70

3811

Udruga narod. obič. Tribalj - Klapa Tić

40.000,00

70.1

3811

Udruga narod. običaji Grižane

20.000,00

70.2

3811

Udruga narod. običaji Tribalj

20.000,00

 

70.3

3811

Gorska služba spašavanja

10.000,00

70.4

3811

L.D. VEPAR

10.000,00

70.5

3811

L.D. SRNDAĆ

10.000,00

70.6

3811

L.D. MEDVIĐAK

10.000,00

70.7

3811

Pčelarsko društvo »Kuš«

10.000,00

120

4126

Projekti kulturne baštine

100.000,00

 

 

J.U. Knjižnica i čitaonica Bribir

235.662,43

Članak 7.

OSOBE U OPĆINI ZADUŽENE ZA PROGRAM

Osobe zadužene za kontrolu, monitoring, izvješćivanje o realizaciji programa su načelnik Ivica Crnić, resorni član Poglavarstva i voditelj Odsjeka za kulturu u jedinstvenom upravnom odjelu.

Članak 8.

Raspored i namjenu sredstava u oblasti kulture određuje se ovim programom, a dinamiku i terminski plan utroška sredstava određuje općinsko Poglavarstvo.

Članak 9.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« PGŽ.

Klasa: 021-05/07-01-10

Ur. broj: 2107-03/07-01-17-07-3

Bribir, 14. prosinca 2007.

Predsjednik
Općinskog vijeća
Općine Vinodolske
Željko Citković, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=548&mjesto=91253&odluka=18
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr