SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 10. Petak, 28. ožujka 2008.
OPĆINA VINODOLSKA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

17.

Na temelju članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst 82/04, 110/04 (Uredbe) i 178/04 ) članka 20. Statuta Općine Vinodolske (»Službene novine« PGŽ broj 26/01, 3/02, 09/02 i 19/06, pročišćeni tekst), Općinsko Vijeće Općine Vinodolske, na svojoj 17. redovitoj sjednici Općinskog vijeća održanoj 11. prosinca 2007. godine donijelo je

GODIŠNJI PROGRAM
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2008. godinu na području Općine Vinodoske

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuju se izvori, raspored i način financiranjia gradnje objekata komunalne infrastrukture:

Članak 2.

Sredstva u iznosu od 1.660.000,00 kuna osiguravaju se iz sljedećih prihoda:

komunalni doprinos 900.000,00 kn

šumska renta 100.000,00 kn

tekuća proračunska

sredstva za 2008. god. 660.000,00 kn

Članak 3.

Sredstva za gradnju i uređenje komunalne infrastrukture u iznosu od 1.660.000,00 kuna namijenjena su za:

* izgradnja javne rasvjete 70.000,00 kuna

* izgradnja dijela kanalizacijskog sustava
Tribalj 600.000,00 kuna

* urbanistički planovi i projekti 500.000,00 kuna

* kap. pomoći elektrif. šumskog dijela
Općine 100.000,00 kuna

* građevinsko zemljište 200.000,00 kuna

* subvencija građenja objekata i uređaja
i opreme kod prijevoza putnika - autobusne
linije 190.000,00 kuna


U K U P N O 1.660.000,00 kuna

Članak 4.

Raspored i namjena sredstava gradnje komunlne infrastrukture određuju se ovim Programom, a dinamiku i terminski plan izvođenja radova određuje Općinsko poglavarstvo.

Članak 5.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/07-01-10

Ur. broj: 2107-03/07-01-17-07-2

Bribir, 14. prosinca 2007.

Predsjednik
Općinskog vijeća
Općine Vinodolske
Željko Citković, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=548&mjesto=91253&odluka=17
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr