SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 10. Petak, 28. ožujka 2008.
OPĆINA VINODOLSKA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

15.

Na temelju članka 21. i 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu »Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst 82/04, 110/04 i 178 /04), članka 5. Odluke o komunalnoj naknadi (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 3/02 i 16/03) i članka 3. Odluke o komunalnom doprinosu (»Službene novine« broj 30/04, pročišćeni tekst) i članka 20. Statuta Općine Vinodolske (»Službene novine« broj 26/01, 3/01 i 9/02, pročišćeni tekst) Općinsko Vijeće, na svojoj 17. redovitoj sjednici održanoj 11. prosinca 2007. godine donijelo je

PLAN
raspodjele prihoda po osnovi grobne pristojbe,
komunalne naknade, komunalnog doprinosa i
šumske rente za 2008. godinu

Članak 1.

PRIHOD 5789 - Grobna pristojna

prihod od 120.000,00 kuna raspoređuje se:

- redovito održavanje groblja 60.000,00 kuna

- sitni popravci na grobljima 60.000,00 kuna


120.000,00 kuna

Članak 2.

PRIHOD 5720 - Komunalni doprinos

Prihod od 900.000,00 kuna raspoređuje se:

- izgradnja javne rasvjete 70.000,00 kuna

- projekti izgradnje kanalizacije i groblja 230.000,00 kuna

- izgradnja dijela kanalizacijskog sustava
Tribalj 600.000,00 kuna


900.000,00 kuna

Članak 3.

PRIHOD 5770 - Komunalna naknada

Prihod od 4.880.000,00 kuna raspoređuje se:

- tekuće održavanje narazvrstanih cesta 900.000,00 kuna

- utrošak javne rasvjete 400.000,00 kuna

- izdaci za korištenje, sanaciju »Duplja« i

zbrinjavanje otpada 1.014.000,00 kuna

- sitni popravci groblje 60.000,00 kuna

- odvodnja fekalnih voda 173.000.00 kuna

- održavanje groblja 151.000,00 kuna

- Dezinsekcija i deratizacija javnih povr. 60.000,00 kuna

- održavanje javne rasvjete 260.000,00 kuna

- održavanje parkova i zelenih površina 345.000,00 kuna

- vodna naknada 36.000,00 kuna

međuzbroj: 3.399.000,00 kuna

- vatrogastvo 675.000,00 kuna

- objekti zdravstva 45.000,00 kuna

- održavanje spomenika kulture 581.000,00 kuna

- tekuće održavanje građevinskih

objekata 180.000,00 kuna


4.880.000,00 kuna

Članak 4.

PRIHOD šumski doprinos /renta/

Prihod od 100.000,00 kuna raspoređuje se na:

- elektrifikacija šume 100.000,00 kuna


100.000,00 kuna

Članak 5.

Ovaj Plan raspodjele prihoda stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/07-01-10

Ur. broj: 2107-03/07-01-17-06-4

Bribir, 14. prosinca 2007.

Predsjednik
Općinskog vijeća
Općine Vinodolske
Željko Citković, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=548&mjesto=91253&odluka=15
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr