SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 10. Petak, 28. ožujka 2008.
OPĆINA VINODOLSKA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

14.

Na temelju članka 21. i 29. Zakona o proračunu (»Narodne novine broj 96/03), članka 20. Statuta Općine Vinodolske (»Službene novine« broj 26/01, 3/02, 09/02 i 19/06 i 09/02 - pročišćeni tekst) Općinsko vijeće Općine Vinodolske, na 17. redovitoj sjednici održanoj 11. prosinca 2007. donjelo je

PLAN NABAVE DUGOTRAJNE IMOVINE
za 2008. godinu

A/ Kapitalna ulaganja


1. Izrada detaljnih planova uređenja 150.000,00 kuna2. Projekti kanalizacije 100.000,00 kuna3. Geodetsko katastarske podloge 200.000,00 kuna4. podloge za GIS - groblja 50.000,00 kuna5. Izgradnja dijela kanalizacije Tribalj 450.000,00 kuna6. građevinsko zemljište - otkup 200.000,00 kuna7. kap. Pom. Hep-el šumskog dijla 100.000,00 kuna8. Ulaganja na građevinskim objektima 200.000,00 kuna9. Kanalizacija - područje općine 150.000,00 kuna


B / USLUGE


1. Tekućeg i investicijskog održavanja
građ. Objekata 180.000,00 kuna2. Usluge održavanja groblja 211.000,00 kuna3. građevinski radovi na grobljima 120.000,00 kuna4. sanacija divljih deponija 300.000,00 kuna5. veterinarske i sanitetske usluge 60.000,00 kuna6. odvoz smeća 101.880,00 kuna7. Održavanje Bio-diska 173.000,00 kuna8. subvencije autobusnih linija 190.000,00 kuna9. Uređenje poljskih puteva 10.000,00 kuna10. sanacija potpornih zidova 152.000,00 kuna11. sanacija udarnih rupa i popravak
asfalta 700.000,00 kuna12.. zimska služba 38.000,00 kuna15. Izdaci za korištenje duplja 427.000,00 kuna15.1 Izdaci za sanaciju duplja 185.120,00 kuna16. Održavanje parkova 90.000,00 kunaa/ Drivenik 13.000,00 kuna
b/ Tribalj 19.000,00 kuna
c/ Grižane 26.000,00 kuna
d/ Bribir 32.000,00 kuna17. Uređenje parkova Tribalj i Drivenik 255.000,00 kuna


C / ROBA


1. Električna energijaa/ održavanje i proširenje javne
rasvjete 260.000,00 kunab/ potrošnja javne rasvjete 325.000,00 kuna2. UKUPNO: 585.000,00 kuna3. Potrošnja el. energije u objektima 145.000,00 kuna4. voda i energija 24.000,00 kuna5. Nabavka kompjuterske opreme 36.000,00 kuna6. nabavka uredskog namještaja 70.000,00 kuna7. Nabavka komunikacijske opreme 40.000,00 kuna8. Nabavka osobnog automobila 150.000,00 kuna


Ovaj Plan nabave dugotrajne imovine stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/07-01-10

Ur. broj: 2107-03/07-01-17-06-3

Bribir, 14. prosinca 2007.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VINODOLSKE

Predsjednik
Željko Citković, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=548&mjesto=91253&odluka=14
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr