SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 10. Petak, 28. ožujka 2008.
OPĆINA VINODOLSKA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

10.

Na temelju članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 125/05 i 109/07) i članka 55. Zakona o financiranju jedinica lokalne samouprave i uprave (»Narodne novine« broj 117/03), te članka 20. Statuta Općine Vinodolske (»Službene novine« PGŽ broj 26/01, 3/02, 9/02 i 19/06 - pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Vinodolske, na svojoj 18. redovitoj sjednici održanoj 18. prosinca 2007. godine, donijelo je

I. IZMJENU I DOPUNU
Programa socijalne skrbi i zdravstvene zaštite u
Općini Vinodolskoj za 2007. godinu

Članak 1.

GLAVA: 6 ZDRAVSTVO I SOCIJALNA ZAŠTITA 558.000,00

Članak 2.

PROGRAM: SOCIJALNI SUSTAV I ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

Članak 3.

AKTIVNOSTI: SOCIJALNA SKRB

Članak 4.

NAZIV PROGRAMA: SOCIJALNA ZAŠTITA I SKRB

Članak 5.

SVRHA PROGRAMA:

Svrha Socijalnog programa je osigurati građanima Općine Vinodolske viši standard socijalne zaštite tako da se nadopuni programom što ga osigurava država putem Centra za socijalnu skrb.

Članak 6.

CILJ PROGRAMA

Cilj Programa je pomoć pri ostvarivanju osnovnih preduvjeta za kvalitetan život, pomoć slabima, nemoćnima i invalidima.

Članak 7.

OPIS PROGRAMA

Program socijalne zaštite i skrbi sastoji se od sljedećih aktvnosti:

1. Pomoć socijalno ugroženim obiteljima

2. Pomoć invalidima i hendikepiranim osobama

3. Pomoć udrugama u oblasti socijalne skrbi

Članak 8.

STRUČNE OSOBE ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

Aktivnosti se provode kontinuirano i sukladno Odluci o socijalnoj skrbi Općine Vinodolske.

Članak 9.

CILJEVI ZA 2007. g.

SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA

Za potrebe provođenja Socijalnog programa i programa zdravstvene zaštite u Općini za 2007. g. osigurana su u Proračunu u iznosu od 558.000,00 kn i raspoređena su kako slijedi:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 10.

OSOBE U OPĆINI ZADUŽENE ZA PROGRAM

Osobe zadužene za rezultate rada, kontrolu, monitoring, izvješćivanje o realizaciji programa su načelnik, resorni član Poglavarstva i pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela.

Članak 11.

Pojedinačne iznose pomoći socijalno ugroženim obiteljima i pojedincima utvrdit će Socijalno vijeće, odnosno Općinsko Poglavarstvo posebno odlukom na prijedlog Socijalnog vijeća.

Članak 12.

Raspored sredstava iz ovog prorčuna vršit će se u skladu sa kriterijima iz općeg akta, sukladno Zakonu, a temeljem Rješenja o pojedinačnim pravima po osobnim zahtjevima.

Članak 13.

Ovaj Program socijalne skrbi i zdravstvene zaštite stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/07-01/11

Ur. broj: 2107-03/07-01-18-14-1

Bribir, 18. prosinca 2007.

Predsjednik
Općinskog vijeća
Općine Vinodolske
Željko Citković, v.r.

 

I. izmjena i dopuna Programa socijalne s  


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=548&mjesto=91253&odluka=10
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr