SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 10. Petak, 28. ožujka 2008.
OPĆINA VINODOLSKA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

8.

Na temelju članka 48. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (»Narodne novine« broj 10/97 i 107/07) članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05 i 109/ 07), članka 20. Statuta Općine Vinodolske (»Službene novine« PGŽ broj 26/01, 3/02, 9/02 i 19/06 - pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Vinodolske, na svojoj 18. redovitoj sjednici održanoj 18. prosinca 2007. godine, donijelo je

I. IZMJENU I DOPUNU
programa javnih potreba u predškolskom odgoju,
osnovnom obrazovanju i srednjoškolskom obrazovanju
Općine Vinodolske za 2007. godinu

Članak 1.

GLAVA: 4 ODGOJ I OBRAZOVANJE 1.115.120,37

Razdjel 3: Proračunski korisnik - vrtić 735.864,62

Ukupno: 1.850.984,99

Članak 2.

NAZIV PROGRAMA: PROGRAM JAVNIH POTREBA U PREDŠKOLSKOM ODGOJU, OSNOVNOM OBRAZOVANJU I SREDNJOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU

Članak 3.

AKTIVNOSTI:

- Stipendije učenicima i studentima

- Programi dječjih vrtića i jaslica

- Programi osnovnog školstva

- Program financiranja dječjeg vrtića »Cvrčak i mrav«

Članak 4.

SVRHA PROGRAMA

Svrha Programa je da se uz redovne programe stvore uvjeti za kvalitetnije obrazovanje djece, mladih i studenata,

te da se subvencioniranjem cijene boravka djece u predškolskim ustanovama olakša roditeljima plaćanje boravka djeteta u dječjim vrtićima te da se potpomaganjem osnivanja i proširenja postojećeg omogući zaposlenim roditeljima kvalitetnije zbrinjavanje boravka djece.

Članak 5.

OPIS PROGRAMA

Program javnih potreba u predškolskom odgoju i osnovnom i srednjem obrazovanju u Općini Vinodolskoj odvija se kroz sljedeće aktivnosti i projekte:

- stipendiranje nadarenih učenika i studenata,

- subvencija boravka djece u vrtićima,

- subvencioniranje programa u osnovnim školama,

- subvencioniranja programa dječjeg vrtića »Cvrčak i mrav«

- financiranja rada dječjeg vrtića na području Triblja i Bribira.

Članak 6.

STRUČNE OSOBE ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

Program je podržan od strane stručnih suradnika i aktivista volontera po pojedinim mjesnim odborima, te od strane djelatnika zaposlenih u obrazovnim ustanovama na području Općine Vinodolske i susjednih gradova Crikvenice i Novog Vinodolskog.

Članak 7.

CILJEVI ZA 2007. g.

Potpomagati težnje prema boljem i kvalitetnijem pedagoškom standardu u osnovnim školama u Bribiru i Triblju. Isto tako osigurati kvalitetan organizirani predškolski odgoj na području Općine Vinodolske. Osigurati uvjete za nastavak stipendiranja uspješnih učenika i studenata.

Članak 8.

SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA

Za realizaciju i provođenje svih aktivnosti spomenutih u ovom programu u Proračunu Općine Vinodolske za 2007. g. osiguravaju se proračunska sredstva u iznosu od 1.850.984,99 kn i raspoređuju kako slijedi:

Pozi-
cija

Račun

Naziv
aktivnosti

Iznos u kn

I. Izmjene i
dopune

 

61

3721

Stipendije učen. i studentima

150.000,00

150.000,00

 

78

3811

Subvenc. dječjih vrtića i jaslica

1.542.000,00

550.120,37

 

80

3811

Programi u osnovnim školama

190.000,00

190.000,00

 

121

4511

ulaganja u dječji vrtić

 

225.000,00

 

 

 

dječji vrtić »Cvrčak i mrav«

 

735.864,62

 

Članak 9.

OSOBE U OPĆINI ZADUŽENE ZA PROGRAM

Osobe zadužene za rezultate rada, kontrolu, monitoring, izvješćivanje o realizaciji programa su načelnik, resorni član Poglavarstva i pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela.

Članak 10.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/07-01/11

Ur. broj: 2107-03/07-01-18-12-1

Bribir, 18. prosinca 2007.

Predsjednik
Općinskog vijeća
Općine Vinodolske
Željko Citković, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=548&mjesto=91253&odluka=8
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr