SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 10. Petak, 28. ožujka 2008.
OPĆINA VINODOLSKA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

2.

Na temelju članka 14. stavak 1. Zakona o Javnoj nabavi (»Narodne novine« broj 117/01 i 92/05), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 i 129/05), članka 20. Statuta Općine Vinodolske (»Službene novine« PGŽ broj 26/01, 3/02, 9/02 i 19/06, pročišćeni tekst, Općinsko vijeće Općine Vinodolske na svojoj 18. redovnoj sjednici održanoj 18. prosinca 2007. godine donijelo je

II. IZMJENE I DOPUNE
PLANA NABAVE ROBA,
RADOVA I USLUGA MALE VRIJEDNOSTI
ZA 2007. GODINU

Članak 1.

U planu nabave roba, radova i usluga male vrijednosti za 2007. godinu donijetom na Općinskom vijeću na 15. izvanrednoj sjednici održanoj 17. kolovoza 2007. godine, objavljenom u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije broj 33/07, članak 3. se mijenja i glasi:

»Članak 3.«

Tijekom 2007. godine Općina Vinodolska će pristupiti nabavi sljedećih roba, radova i usluga male vrijednosti:

Općina Vinodolska

Članak 2.

U preostalom dijelu koji nije obuhvaćen I. Izmjenama i dopunama, Plana nabave roba, radova i usluga male vrijednosti za 2007. godinu ostaje na snazi.

Članak 3.

Ove I. izmjene i dopune plana nabave roba radova i usluga male vrijednosti za 2007. godinu, stupaju na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/07-01/11

Ur. broj: 2107-03/07-08-06-1

Bribir, 18. prosinca 2007.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VINODOLSKE

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

II. izmjene i dopune Plana nabave roba,   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=548&mjesto=91253&odluka=2
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr