SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 10. Petak, 28. ožujka 2008.
OPĆINA VINODOLSKA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

1.

Na temelju članka 14. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine« broj 117/01 i 92/05), članka 35 Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 i 129/05), članka 20. Statuta Općine Vinodolske (»Službene novine PGŽ broj 26/01, 3/02, 9/02 i 19/06, pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Vinodolske na svojoj 18. redovnoj sjednici održanoj 18. prosinca 2007. godine, donijelo je

II. IZMJENE I DOPUNE PLANA JAVNE NABAVE
OPĆINE VINODOLSKE ZA 2007. GODINU

Članak 1.

U Planu javne nabave Općine Vinodolske za 2007. godinu donijetom na Općinskom vijeću, na 15. izvanrednoj sjednici održanoj 17. kolovoza 2007. godine, objavljenom u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije broj 33/07), članak 3. se mijenja i glasi:

»Članak 3.«

Tijekom 2007. godine Općina Vinodolska će pristupiti nabavi sljedećih roba, usluga i radova:

Red.
br.

OPIS NABAVE
(naziv roba i usluga te ustupanje radova)

Broj proračunskog konta

Planirani iznos novčanih
sredstava
izražen u kunama
PLAN ZA 2007. g.

I. IZMJENE I DOPUNE PLANA 2007. g.

II. IZMJENE I DOPUNE PLANA 2007. g.

1

Sanacija divljih deponija

3234-32

266.000,00 kn

-

-

2

Izrada i proširenje kanalizacijskog sustava na području Općine

84-42141

470.000,00 kn

770.000,00 kn

400.000,00 kn

3

Investicijsko održavanje lokalnih cesta

28.2-323212

700.000,00 kn

1.200.000,00 kn

-

4

Tekuće i investicijsko održavanje spomenika kulture

28.3-323213

1.175.000,00 kn

4.076.769,86 kn

3.276.769,86 kn

Članak 2.

U preostalom dijelu koji nije obuhvaćen I. Izmjenama i dopunama, Plan javne nabave Općine Vinodolske ostaje na snazi.

Članak 3.

Ove I. Izmjene i dopune Plana javne nabave Općine Vinodolske za 2007. godinu stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/07-01/11

Ur. broj: 2107-03/07-01-18-05-1

Bribir, 18. prosinca 2007.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VINODOLSKE

Predsjednik
Željko Citković, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=548&mjesto=91253&odluka=1
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr