SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 10. Petak, 28. ožujka 2008.
GRAD KRK
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

7.

Na temelju odredbi članka 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/03 i 178/04), članka 2. i 4. Odluke o utvrđivanju komunalnih djelatnosti koje se povjeravaju fizičkoj ili pravnoj osobi na temelju pisanog ugovora (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 17/00) i članka 21. Sta

tuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 19/01), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 13. ožujka 2008. godine, donijelo je

ODLUKU
o izboru osobe za izvođenje radova
na obnovi vodoravne prometne signalizacije

I.

Na temelju provedenog javnog nadmetanja za prikupljanje ponuda za obnovu vodoravne prometne signalizacije na području Grada Krka u 2008., 2009. i 2010. godini, objavljenog u dnevnom tisku »Novi list« d.d. Rijeka od 23. prosinca 2007. godine, komunalni poslovi na obnovi vodoravne prometne signalizacije povjeravaju se tvrtki Crtorad d.o.o. Varaždin, Anina 11.

II.

Na temelju ove Odluke o izboru Gradsko poglavarstvo sklopit će ugovor o povjeravanju radova na obnovi vodoravne prometne signalizacije na području Grada Krka.

Ugovor iz stavka 1. ove točke sklopit će se na vrijeme od tri godine.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Obrazloženje i pouka o pravnom lijeku sastavni su dijelovi ove Odluke, ali nisu predmet objave.

Klasa: 363-02/08-01/1

Ur. broj: 2142/01-01-08-14

Krk, 13. ožujka 2008.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik
Gradskog vijeća
Ivan Jurešić, dipl. ing., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=548&mjesto=51500&odluka=7
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr