SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 3. Četvrtak, 13. veljače 2003.
OPĆINA OMIŠALJ
3B2 HTML

5.

Na temelju članka 1. stavka 2. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine« broj 59/96) i članka 17. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine« Primorsko- goranske županije broj 23/01) uz prethodnu suglasnost Odjela za sigurnost cestovnog prometa, sektora policije, Policijske uprave Primorsko-goranske broj 511-09-05/N-67/1-03 od 21. siječnja 2003. godine, Općinsko vijeće Općine Omišalj, na 15. sjednici održanoj dana 30. siječnja 2003. godine donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o uređenju
prometa na području Općine Omišalj

Članak 1.

U Odluci o uređenju prometa na području Općine Omišalj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 15/00), u članku 6. podstavka 1. u alineji 1. riječi: »Kačini, Dubec, Gornja Vraca i Njivičina.« brišu se.

U istoj alineji na kraju rečenice briše se točka, dodaje se zarez i riječi: »dio ulice Zagradi - Obalni put, od plaže Učka do hotela Jadran.«

Iza alineje 1. dodaje se alineja 2. koja glasi:

»- na operativnoj obali Riva u Omišlju.«

Članak 2.

U članku 8. stavku 1. iza riječi »i pravnih osoba kojima se obavljaju poslovi iz komunalnih djelatnosti« dodaju se riječi: »i specijalna vozila za dostavu i otpremanje novca i vrijednosnica i vozila koja vrše dostavu za promet robe za trgovačke brodove.«

U stavku 2. iza riječi: »iz članka 6.« dodaju se riječi: »podstavka 1.«, a iza riječi: »pristupa garaži ili« briše se tekst i dodaju se riječi: »ograđenom dvorištu u vremenu označenom na dopunskoj ploči prometnog znaka.«

U stavku 3. na kraju rečenice briše se točka i dodaju riječi: »uz pisano odobrenje Upravnog odjela sa naznakom trajanja dopuštenog prometa.«

Članak 3.

U članku 9. riječi i brojke »od 6,00 do 9,30 sati« mijenjaju se i glase;

»od 4,00 do 9,30 sati i 17,00 do 18,00 sati.«

Članak 4.

U članku 10. stavku 1. Odluke iza alineje 3. dodaju se alineje 4. i 5. koje glase:

»- ulica Baječ

- ulica Stran.«

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 011-01/03-01/2

Ur. broj: 2142-06-03-01-1

Omišalj, 30. siječnja 2003.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik Općinskog vijeća

Anto Trogrlić, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=12&mjesto=51513&odluka=5
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr