SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 7. Petak, 7. ožujka 2008.
OPĆINA VIŠKOVO
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

2.

Na temelju članka 27. Statuta Općine Viškovo (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01, 15/04 i 6/06) i članka 23. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 i 178/04) Općinsko vijeće Općine Viškovo, na 25. sjednici održanoj 28. veljače 2008. godine donijelo je

ODLUKU
o Izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi

Članak 1.

U Odluci o komunalnoj naknadi (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 20/00 i 32/01) članak 16. mijenja se i glasi:

»Prema djelatnosti koja se obavlja u poslovnom prostoru, koeficijent namjene za izračun komunalne naknade je:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 2.

Ova Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-04/08-01/5

Ur. broj: 2170-09-08-1-10

Viškovo, 28. veljače 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednik
Općinskog vijeća
Radovan Brnelić, v.r.

 

Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o komun  


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=545&mjesto=51216&odluka=2
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr