SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 7. Petak, 7. ožujka 2008.
OPĆINA VIŠKOVO
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

1.

Na temelju članka 27. Statuta Općine Viškovo (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01, 15/04 i 6/06) i članka 31. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 i 178/04) Općinsko vijeće Općine Viškovo, na 25. sjednici održanoj 28. veljače 2008. godine donijelo je

ODLUKU
o Izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu

Članak 1.

U Odluci o komunalnom doprinosu (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 32/04, 2/05, 26/05, 30/05, 6/06, 37/06, 41/06, 2/07, 30/07 i 44/07) članak 2. stavak 3. točka 1. alineje 2., 3., 4. i 5. mijenjaju se i glase:

- javne površine: 15,37 kn/m3

- nerazvrstane ceste: 44,83 kn/m3

- groblje: 7,00 kn/m3

- javna rasvjeta: 2,80 kn/m3

Članak 2. stavak 3. točka 2. a, b, c, alineje 2, 3, 4 i 5 mijenjaju se i glase:

- javne površine: 13,17 kn/m3

- nerazvrstane ceste: 38,43 kn/m3

- groblje: 6,00 kn/m3

- javna rasvjeta: 2,40 kn/m3

- javne površine: 6,58 kn/m3

- nerazvrstane ceste: 19,22 kn/m3

- groblje: 3,00 kn/m3

- javna rasvjeta:1,20 kn/m3

- javne površine: 15,37 kn/m3

- nerazvrstane ceste: 44,83 kn/m3

- groblje: 7,00 kn/m3

- javna rasvjeta: 2,80 kn/m3

Članak 2.

Članak 7. stavak 3. mijenja se i glasi:

»Hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata, sukladno članku 2. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (u daljnjem tekstu: Zakon), koji su imali prebivalište na području Općine Viškovo do 30. 6. 1996. godine u bilo kojem razdoblju, odnosno HRVI iz Domovinskog rata i članovima obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata (sukladno članku 3. i 5. Zakona) bez obzira na prebivalište, daje se mogućnost plaćanja komunalnog doprinosa na rok od najviše 3 godine bez kamata i uz upis hipoteke na nekretnini. Pravo se može iskoristiti jednokratno kod gradnje kuće za vlastito stambeno zbrinjavanje za odgovarajuću stambenu površinu prema broju članova obitelji sukladno članku 43. Zakona«.

Članak 3.

U članku 8. stavak 1. alineja 3. briše se u cijelosti.

Članak 4.

Ova Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-04/08-01/5

Ur. broj: 2170-09-08-1-9

Viškovo, 28. veljače 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednik
Općinskog vijeća
Radovan Brnelić, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=545&mjesto=51216&odluka=1
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr