SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 7. Petak, 7. ožujka 2008.
OPĆINA DOBRINJ
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

2.

Na temelju članka 26. Zakona o vatrogastvu (»Narodne novine« broj 139/04 i 174/04) i članka 47. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 18/06) i članka 26. Poslovnika Općinskog poglavarstva Općine Dobrinj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 18/06), Općinsko poglavarstvo Općine Dobrinj, na 24. sjednici održanoj 3. ožujka 2008. godine, donijelo je

ODLUKU
o visini novčane naknade dobrovoljnim vatrogascima kada sudjeluju u vatrogasnim intervencijama

Članak 1.

Ovom Odlukom propisuju se visina i uvjeti za dobivanje novčane naknade za članove Dobrovoljnog vatrogasnog društva Općine Dobrinj koji:

- su u radnom odnosu, kada sudjeluju u vatrogasnoj intervenciji na području Općine Dobrinj;

- nisu u radnom odnosu, a sudjeluju u vatrogasnoj intervenciji na području Općine Dobrinj.

Članak 2.

Dobrovoljni vatrogasci koji su u radnom odnosu, kada sudjeluju u vatrogasnoj intervenciji na području Općine Dobrinj za vrijeme radnog vremena, imaju pravo na naknadu plaće ukoliko to zatraži poslodavac.

Članak 3.

Ostvarivanje prava na naknadu utvrđuje Jedinstveni upravni odjel Općine Dobrinj izdavanjem odgovarajućeg odobrenja.

Pravo na naknadu plaće iz članka 2. ove Odluke imaju poslodavci koji uz zahtjev za novčanu naknadu za dobrovoljne vatrogasce dostave potvrdu Dobrovoljnog vatrogasnog društva o vremenu i mjestu sudjelovanja u vatrogasnoj intervenciji, kao i izračun naknade koju ostvaruje temeljem prava iz kolektivnog ugovora pravne osobe poslodavca.

Članak 4.

Pravo na isplatu novčane naknade utvrđene ovom Odlukom ostvaruje dobrovoljni vatrogasac koji nije u radnom odnosu koji uz zahtjev obavezno mora priložiti potvrdu Dobrovoljnog vatrogasnog društva o vremenu i mjestu sudjelovanja u vatrogasnoj intervenciji, te potvrdu zavoda za zapošljavanje o statusu nezaposlenosti ili školske ustanove o statusu učenika ili studenta.

Članak 5.

Naknada za dobrovoljne vatrogasce koji nisu u radnom odnosu, a sudjeluju u vatrogasnoj intervenciji određuje se na osnovi prosječne mjesečne plaće zaposlenika u JVP Grada Krka u prethodnom mjesecu podijeljene s brojem radnih sati u mjesecu i brojem sati provedenih u vatrogasnoj intervenciji.

Naknadu će dobrovoljnim vatrogascima isplatiti Dobrovoljno vatrogasno društvo Općine Dobrinj temeljem izdatog odobrenja iz članka 3. ove Odluke, a iz sredstava predviđenih za rad Društva u tekućoj godini koja su osigurana u Proračunu Općine Dobrinj.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 022-05/08-32/24

Ur. broj: 2142-04-02-08-2

Dobrinj, 3. ožujka 2008.

OPĆINSKO POGLAVARSTVO OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik
Općinskog poglavarstva
Neven Komadina, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=545&mjesto=51514&odluka=2
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr