SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 7. Petak, 7. ožujka 2008.
GRAD MALI LOŠINJ
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

5.

Na temelju članka 30. točka 5. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - proč. tekst i 82/04) i članka 28. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine« PGŽ, broj 31/02, 19/05, 32/06. i 22/07), Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj 6. ožujka 2008. godine, usvojilo je

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU
Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture Grada Malog Lošinja za 2007. godinu

Članak 1.

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Malog Lošinja tijekom 2007. godine donijet je na sjednici Gradskog vijeća 10. kolovoza 2007. godine.

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Malog Lošinja u 2007. godini ostvaren je kako slijedi:

Prihodi: Planirano Ostvareno %


Komunalni doprinos 3.790.000,00 2.519.441,19 66,48

Sredstva Ministarstva

mora, turizma

prometa i razvitka 2.000.000,00 800.000,00 40

Ostala sredstva

Proračuna 5.406.000,00 2.800.146,21

Članak 2.

Uređenje trgova financira se iz sredstava komunalnog doprinosa Grada Malog Lošinja u ukupnom iznosu od 1.368.000,00 kuna, za sljedeće namjene:

Prihodi: Planirano Ostvareno %


- popločenje Trga Stude-

nac u Nerezinama 1.234.000,00 1.233.174,02 99,93

- opremanje urbanom i

komunalnom opremom 134.000,00 133.627,82 99,72

Članak 3.

Građenje nerazvrstanih cesta sufinancira se iz sredstava komunalnog doprinosa Grada Malog Lošinja. Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka, Uprave za otoke, sufinancirat će radove na izgradnji pristupne ceste i infrastrukture u skladišno-servisnoj zoni Kalvarija.

Prihodi: Planirano Ostvareno %


- izgradnja pristupne

ceste i infrastrukture

u skladišno-servisnoj

zoni Kalvarija 4.000.000,00 38.710,00 1,00

- dovršenje raskrižja

Kalvarija sa uređenjem

parkirališta kod

Dječjeg vrtića u

Malom Lošinju 2.212.000,00 2.211.776,73 100

- uređenje zelenih

površina na raskrižju

kod Dječjeg vrtića 241.000,00 0,00

Članak 4.

Građenje objekata i uređaja javne rasvjete financira iz sredstava komunalnog doprinosa Grada Malog Lošinja

400.000,00 335.870,65 83,97

Prihodi: Planirano Ostvareno %


za sljedeće namjene:

- proširenje javne

rasvjete na području

Grada Malog Lošinja 250.000,00 309.646,93 123,85

- proširenje javne rasvjete

u Nerezinama

i Velom Lošinju 80.000,00 12.301,80 15,37

- proširenje javne rasvjete

malih mjesta (Susak,

Ilovik, Unije, Ćunski,

Sv. Jakov, Punta Križa,

Belej, Ustrine) 70.000,00 12.121,92 17,32

Članak 5.

Izgradnja objekata komunalne infrastrukture s komunalnim društvom Vodovod i čistoća Cres-Mali Lošinj d.o.o.

Građenje objekata i uređaja za odvodnju otpadnih voda financira se iz sredstava Proračuna Grada Malog Lošinja uz sufinanciranje Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka u ukupnom iznosu od 1.860.000,00 Kn, za sljedeće namjene:

- I. faza oborinska i

fekalna kanalizacija

od gornjeg parkirališta

prema gornjem

kraju u dužini od 350 m.

Vrijednost radova

1.346.360,00 kn,

Grad Mali Lošinj

financirao radove u

iznosu od 500.000,00 500.000,00 100%

- II. faza izgradnja

pumpne stanice

Rovenska (bez opreme)

sa preljevom, tlačni

cjevovod do Betanije

u dužini od 300 m,

u isti rov će se položiti

gravitacijski cjevovod i

vodovod

Grad Mali Lošinj

sufinancirao radove

u iznosu od 1.360.000,00 986.092,14 72,50%

Članak 6.

Građenje i uređenje groblja financira se iz sredstava Proračuna Grada Malog Lošinja u iznosu od 300.000,00 kn, za sljedeće namjene:

- proširenje groblja

u Malom Lošinju,

izvedba ogradnog zida

I. faza 300.000,00 0,00

Članak 7.

Građenje i uređenje parkirališta Zagazinjine iz sredstava komunalnog doprinosa Grada Malog Lošinja u iznosu od

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 8.

Ovo Izvješće objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 363-01/08-01/17

Ur. broj: 2213/01-01-08-5

Mali Lošinj, 6. ožujka 2008.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
mr. Milan Mužić, v.r.

 

Izvješće o izvršenju Programa gradnje ob  


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=545&mjesto=10005&odluka=5
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr