SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 7. Petak, 7. ožujka 2008.
GRAD MALI LOŠINJ
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

4.

Na temelju članka 28. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03, 82/04 i 110/ 04) i članka 28. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine« PGŽ broj 31/02, 19/05, 32/06 i 22/07), Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj 6. ožujka 2008. godine, usvojilo je

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU
Programa godišnjeg održavanja komunalne infrastrukture
na području Grada Malog Lošinja za 2007. godinu

Članak 1.

Program godišnjeg održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Malog Lošinja tijekom 2007. godine donijet je na sjednici Gradskog vijeća 10. kolovoza 2007. godine.

Grad Mali Lošinj

Program godišnjeg održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Malog Lošinja u 2007. godini ostvaren je kako slijedi:

- održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina

- održavanje javnih površina

- parkovno uređenje zelenih površina

- odvodnja oborinskih voda

- održavanje nerazvrstanih cesta

- održavanje groblja

- prijevoz vode i javni izljevi

- javna rasvjeta.

Programom iz stavka 1. ovog članka utvrđen je opis i opseg poslova održavanja s procjenom pojedinih troškova po pojedinim djelatnostima te iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa s naznakom izvora financiranja.

Članak 2.

U 2007. godini održavanje komunalne infrastrukture iz članka 1. ove Odluke obuhvaća:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Za ostvarenje Programa održavanja komunalne infrastrukture utrošeno je ukupno 5.443.573,25 kn; namjenski je utrošen prihod komunalne naknade u iznosu od 4.941.302,74 kn, sufinanciranje Turističke zajednice Grada Malog Lošinja u iznosu od 360.499,92 kn i iz sredstava Proračuna Grada Malog Lošinja utrošen iznos od 141.780,59 kn.

Članak 3.

Ovo Izvješće objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 363-01/08-01/15

Ur. broj: 2213/01-01-08-5

Mali Lošinj, 6. ožujka 2008.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
mr. Milan Mužić, v.r.

 

Izvješće o izvršenju Programa godišnjeg   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=545&mjesto=10005&odluka=4
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr