SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 7. Petak, 7. ožujka 2008.
GRAD MALI LOŠINJ
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

2.

Na temelju članka 28. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 31/ 02, 19/05, 32/06 i 22/07) i članka 4. Odluke o izboru članova Vijeća mjesnih odbora (»Službene novine« Primorsko- goranske županije broj 13/03), Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj dana 6. ožujka 2008. godine, donijelo je

ODLUKU
o raspisivanju izbora za članove Vijeća mjesnih odbora
na području Grada Malog Lošinja

Članak 1.

Raspisuju se izbori za članove Vijeća mjesnog odbora na području Grada Malog Lošinja za mjesni odbor Belej.

Članak 2.

Broj članova Vijeća mjesnog odbora iz članka 1. ove Odluke određuje se u skladu sa člankom 48. stavak 6. i 7. Statuta Grada Malog Lošinja, a koji za mjesni odbor Belej broji 3 člana Vijeća mjesnog odbora.

Članak 3.

Za dan provedbe izbora određuje se nedjelja 13. 4. 2008. godine u vremenu od 8,00 do 19,00 sati.

Članak 4.

Obrasce za podnošenje kandidacijskih lista političke stranke i nezavisni kandidati mogu preuzeti u Gradskom izbornom povjerenstvu na adresi Riva lošinjskih kapetana 7., Mali Lošinj, u razdoblju od raspisivanja izbora do proteka roka za predaju kandidacijskih lista, u vremenu od 10,00 do 14,00 sati.

Prijedlozi lista moraju biti dostavljeni Gradskom izbornom povjerenstvu najkasnije u roku od 12 dana od dana raspisivanja izbora.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Ova Odluka objavit će se u »Službenim novinama« PGŽ, u dnevnom tisku, na lokalnoj radio postaji, oglasnoj ploči Grada Malog Lošinja, te oglasnim pločama mjesnog odbora.

Klasa: 013-03/08-01/01

Ur. broj: 2213/01-01-08

Mali Lošinj, 6. ožujka 2008.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
mr. Milan Mužić, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=545&mjesto=10005&odluka=2
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr