SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 7. Petak, 7. ožujka 2008.
GRAD KRALJEVICA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

3.

Na temelju članka 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 178/04), te članka 27. Statuta Grada Kraljevice (»Službene novine« PGŽ broj 34/01), Gradsko vijeće Grada Kraljevice, na 24. sjednici održanoj 28. veljače 2008. godine donosi

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim
djelatnostima koje se na području Grada Kraljevice obavljaju na temelju ugovora o povjeravanju
komunalnih poslova

Članak 1.

Članak 2. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se na području Grada Kraljevice obavljaju na temelju ugovora o povjeravanju komunalnih poslova (»Službene novine« broj 12/07, dalje Odluka) mijenja se i glasi:

»Na temelju ugovora o povjeravaju poslova fizičkoj ili pravnoj osobi povjerit će se pojedini poslovi iz komunalnih djelatnosti i to:

- Održavanje zelenih površina

- Čišćenje autobusnih stanica, tržnice i pothodnika

- Čišćenje plaža

- Održavanje prometne signalizacije

- Popravci gornjeg stroja nerazvrstanih cesta

- Čišćenje i održavanje groblja i ukopi pokojnika

- Održavnje javne rasvjete.«

Članak 2.

Članak 4. Odluke mijenja se i glasi:

»Poslove čišćenja javno prometnih površina i poslove čišćenja slivnika koji su povezani na javnu kanalizaciju obavljaju komunalna društva u vlasništvu Grada.

Ovi poslovi povjeravaju se putem jednogodišnjih ugovora.«

Članak 3.

Članak 5. Odluke mijenja se i glasi:

»Poslovi iz članka 2. Odluke povjeravaju se fizičkoj ili pravnoj osobi na temelju javnog natječaja.

Gradsko poglavarstvo donosi Odluku o objavi natječaja za izbor izvoditelja.

Članak 4.

Iza članka 10. dodaje se članak 10 a. koji glasi:

»Pojedinačne poslove iz komunalnih djelatnosti koje se financiraju iz Proračuna, a nisu obuhvaćene čl. 2. povjeravaju se jednokratnim ugovorima fizičkim i pravnim osobama. Odluke o povjeravanju pojedinih poslova i ugovoranje istih obavlja se po Zakonu o javnoj nabavi u skladu s Odlukom o izvršavanju Proračuna Grada Kraljevice.

Članak 5.

Ostale odredbe Odluke ne mijenjaju se.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osam dana od objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 363-01/07-01/4

Ur. broj: 2170/08-08-08-01

Kraljevica, 28. veljače 2008.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRALJEVICE

Predsjednik
Danijel Frka, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=545&mjesto=10001&odluka=3
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr