SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 3. Četvrtak, 13. veljače 2003.
OPĆINA OMIŠALJ
3B2 HTML

4.

Na temelju članka 30. Zakona o financiranju lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« broj 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00 i 50/01), članka 17. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/01) Općinsko vijeće Općine Omišalj, na svojoj sjednici održanoj dana 30. siječnja 2003. godine donijelo je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o općinskim porezima

Članak 1.

U Odluci o općinskim porezima (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/01) članak 14. mijenja se i glasi:

»Poslove u svezi utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe svih poreza iz ove Odluke obavljat će Ministarstvo finacija, Porezna uprava Područni ured Rijeka, Ispostava Krk sukladno suglasnosti Ministra financija (»Narodne novine« broj 79/01).

Poreznoj upravi za obavljanje poslova iz stavka 1. ovog članka pripada naknada u iznosu od 50d ukupno naplaćenih prihoda.

Porezna uprava će Općini Omišalj do 15. u mjesecu za prethodni mjesec dostavljati zbirna izvješća o utvrđenim i naplaćenim porezima Općine Omišalj.«

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 011-01/03-01/1

Ur. broj: 2142-06-03-01-1

Omišalj, 30. siječnja 2003.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik Općinskog vijeća

Anto Trogrlić, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=12&mjesto=51513&odluka=4
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr