SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 3. Četvrtak, 13. veljače 2003.
OPĆINA OMIŠALJ
3B2 HTML

3.

Na temelju članka 28. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 30/94, 68/98, 61/00 i 32/02), članka 24. Odluke o prostornom planu uređenja Općine Omišalj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 8/ 97), Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru Općine Omišalj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 28/01) i članka 17. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/01) Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici održanoj dana 30. siječnja 2003. godine donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o Detaljnom planu uređenja servisno-uslužne zone »Pušća« u Omišlju

Članak 1.

U Odluci o Detaljnom planu uređenja servisno-uslužne zone »Pušća« u Omišlju (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 17/98) članak 4. stavak 2. točka 3. mijenja se i glasi:

»Poslovna zgrada - druga etapa (građevne čestice C1-C7) namijenjena je organizaciji većih kapaciteta obrtničkih, servisnih i trgovačkih djelatnosti. Neizgrađeni dijelovi namjenjuju se uređenju internih prometnih i zelenih površina.

Građevne čestice C1-C7 mogu se namijeniti i gradnji skladišta, površina, građevina za parkiranje i održavanje sredstava prijevoza, mehanizacije, strojeva i ostale opreme za trgovačka društva u građevinarstvu, komunalnoj, prometnoj i prometno-infrastrukturnoj djelatnosti.«

Članak 2.

U članku 8. stavak 1. mijenja se i glasi:

»U obuhvatu ovog Plana nije dozvoljeno lociranje industrijskih pogona, kao i drugih djelatnosti čiji tehnološki proces zagađuje zrak štetnim emisijama ili prašinom, a tlo krutim i tekućim otpadom.

Članak 3.

Članak 35. Odluke mijenja se i glasi:

»Sadržaji servisno-uslužne zone realiziraju se u etapama. Etapu može predstavljati i pojedina diferencirana namjena -zona ili dio zone koja predstavlja prostornu cjelinu. Realizacija etape uvjetovana je potpunim komunalnim opremanjem u dijelu obuhvaćenog prostora.«

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 350-01/03-01/1

Ur. broj: 2142-06-03-01-1

Omišalj, 30. siječnja 2003.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik Općinskog vijeća

Anto Trogrlić, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=12&mjesto=51513&odluka=3
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr