SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 3. Četvrtak, 13. veljače 2003.
OPĆINA OMIŠALJ
3B2 HTML

2.

Na temelju odredbe članka 11. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 30/94 i 68/98), izvješća o stanju u prostoru i odredbe članka 17. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/ 01) Općinsko vijeće Općine Omišalj na sjednici održanoj dana 30. siječnja 2003. godine donijelo je

DOPUNU PROGRAMA MJERA
za unapređenje stanja u prostoru za razdoblje
2001. - 2003. godine

Točka 1.

U Programu mjera za unapređenje stanja u prostoru za razdoblje 2001. - 2003. godine (»Službene novine« Primorsko-goranske županije br. 28/01) u točki I. podtočki Izmjene i dopune postojećih dokumenata prostornog uređenja iza broja 2) dodaje se broj 3) koji glasi:

»URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA NJIVICA

Izmjeni postojećeg Plana potrebno je pristupiti radi usklađenja predloženog programa rekonstrukcije trgovine Rosulje sa odredbama Urbanističkog plana uređenja Njivica.

Nacrt prijedloga plana izradit će se do konca ožujka 2003. godine.«

Točka 2.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 350-01/03-01/4

Ur. broj: 2142-06-03-01-2

Omišalj, 30. siječnja 2003.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik Općinskog vijeća

Anto Trogrlić, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=12&mjesto=51513&odluka=2
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr