SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 45. Petak, 7. prosinca 2007.
OPĆINA VIŠKOVO
30

50.

Na temelju članka 55. Zakona o financiranju jedinica lokalne samouprave i uprave (»Narodne novine« broj 117/93) i članka 27. Statuta Općine Viškovo (»Službene novine« broj 24/01, 15/04 i 6/06), Općinsko vijeće Općine Viškovo, na svojoj 23. sjednici održanoj dana 29. studenoga 2007. godine donijelo je

SOCIJALNI PROGRAM
Općine Viškovo za 2008. godinu

Članak 1.

Programom javnih potreba u oblasti socijale potiče se primjena djelotvornih mjera koje valja poduzeti radi zaštite životnog standarda i zbrinjavanja socijalno ugroženih osoba.

Članak 2.

Socijalni program, u skladu sa člankom 7. Zakona o socijalnoj skrbi, osigurava sredstva za ostvarivanje prava na pomoć za podmirenje troškova stanovanja (najamnina, komunalna naknada, električna energija, voda i drugi troškovi stanovanja u skladu s posebnim propisima).

Pored toga, temeljem Odluke o socijalnoj skrbi (»Službene novine« broj 2/00, 16/00, 5/02, 10/04 i 8/05), predviđa se i osigurava:

- besplatna prehrana dojenčadi i male djece,

- besplatan boravak ili sufinanciranje djece u jaslicama i vrtićima,

- besplatna marenda ili djelomično sufinanciranje,

- pomoć i njega u kući,

- pomoć za troškove javnog prijevoza za djecu s teškoćama u razvoju, učenike i studente, darovatelje krvi, osobe po socijalnom kriteriju i prijevoz osoba starijih od 65 godina sredstvima javnog prijevoza KD Autotrolej i dr.,

- pomoć za pogrebne troškove,

- smještaj u posebne ustanove,

- poklon bon za novorođenčad,

- poklon pakete povodom božićno-novogodišnjih blagdana za osobe starije od 75 godina i svu djecu od rođenja do završetka 4. razreda osnovne škole,

- nabavka opreme i lijekova za invalide i teško bolesne osobe,

- druge pomoći (za nabavu knjiga i sl.),

- financijska sredstva za programe humanitarnih udruga.

Članak 3.

Raspored sredstava socijalnog programa vršit će se u skladu sa kriterijima, a temeljem rješenja o pojedinačnim pravima po osobnim zahtjevima. Sredstva za isplatu pomoći za ogrjev sukladno članku 38. Zakona o socijalnoj skrbi doznačit će Primorsko-goranska županija.

Članak 4.

Socijalni program Općine Viškovo za 2008. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2008. godine.

Klasa: 021-04/07-01/11

Ur. broj: 2170-09-07-01-18

Viškovo, 29. studenoga 2007.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednik

Općinskog vijeća

Radovan Brnelić, v. r.

Socijalni program u 2008. godini

Redni broj

Program

Plan 2007.

Plan 2008.

1.

Naknada za novorođenčad

130.000

180.000

2.

Prehrana novorođenčadi

65.000

65.000

3.

Subvencioniranje smještaja u dječjem vrtiću

3.448.240

3.950.000

4.

Subvencioniranje troškova prehrane učenika OŠ

115.000

120.000

5.

Besplatan prijevoz učenika i studenata

250.000

310.000

6.

Prijevoz djece sa smetnjama u razvoju

46.500

46.500

7.

Pomoći i nabavka opreme invalidima i hendikepiranim osobama

32.000

20.000

8.

Pomoć i njega u kući

60.000

50.000

9.

Smještaj osoba u posebne ustanove

190.000

222.000

10.

Smještaj i prehrana djece sa smetnjama u razvoju

90.000

75.000

11.

Subvencioniranje troškova stanovanja

135.000

185.000

12.

Darovi za starije osobe

57.500

57.500

13.

Paketi za prvašiće

30.000

30.000

14.

Darovi za djecu

252.500

252.500

15.

Crveni križ - ogranak Viškovo

15.000

15.000

16.

Prijevoz gradskim prijevozom

223.000

248.000

17.

Potpore udrugama

20.000

40.000

 

U K U P N O

5.159.740

5.866.500


 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=528&mjesto=51216&odluka=50
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr