SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 45. Petak, 7. prosinca 2007.
OPĆINA VIŠKOVO
30

49.

Na temelju članka 27. Statuta Općine Viškovo (»Službene novine« broj 24/01, 15/04 i 6/06) Općinsko vijeće Općine Viškovo, na 23. sjednici održanoj 29. studenoga 2007. godine donijelo je

PROGRAM
javnih potreba u obrazovanju i kulturi
Općine Viškovo u 2008. godini

Članak 1.

Programom javnih potreba u obrazovanju i kulturi utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti od značaja za Općinu Viškovo, a u svezi s:

- promicanjem kulture,

- programima i organizacijom kulturnih i društvenih manifestacija od općinskog značaja,

- poticanjem i organiziranjem raznih tradicionalnih manifestacija,

- poticanjem muzičkih, likovnih i ostalih tečajeva,

- zaštitom spomenika kulture,

- sufinanciranjem aktivnosti u oblasti osnovnog obrazovanja i

- stipendiranjem učenika i studenata.

Članak 2.

Temeljem utvrđenih potreba kulturnih djelatnosti na području Općine Viškovo utvrđuje se program od posebnog značaja za Općinu Viškovo u 2008. godini i to:

1. AMATERIZAM - obzirom na dosegnutu visoku razinu viškovskog amaterizma s područja kulturnih djelatnosti i nadalje će se , u okviru mogućnosti, raditi na njegovu poticanju posebice sustavnim i kontinuiranim radom s mlađim naraštajem popraćeno kvalitetnim pedagoškim radom. Predviđena financijska sredstva pratit će program osnovne djelatnosti udruga sufinanciranjem materijalnih troškova, posebnih programa i nabavku opreme u udrugama iz oblasti kulture na području Općine: LIMENA GLAZBA MARINIĆI, PJEVAČKI ZBOR MARINIĆI, KUD HALUBJAN, HTZ VILA HALUBJA, HALUBAJSKI ZVONČARI, HALUBAJKE, HALUBAJSKE MAŽORETKINJE, KUMPANIJA Z HALUBJA, DJEČJI ZBOR ZVONA VIŠKOVA DJEČJI ZBOR HALUBAJČIĆI, KUD IZVOR i PUNI KRUG.

2. GLAZBENO-SCENSKA DJELATNOST - u 2008. godini organizirat će se glazbene i scenske predstave na otvorenoj sceni u Ronjgima (Mantinjada pul Ronjgi, Kanat pul Ronjgi, susret glazbenih škola Županije i drugo) i drugim otvorenim prostorima te domovima kulture u Viškovu i Marinićima kao i predstave za vrtićare i školarce.

3. IZLOŽBENO-GALERIJSKA DJELATNOST- postavit će se likovne i druge izložbe u organizaciji Općine, Knjižnice i čitaonice Halubajska zora Viškovo, Matice Hrvatske, JU I. M. Ronjgov, raznih udruga i sl.

4. BIBLIOTEČNA DJELATNOST - Proračunom Općine osigurana su sredstva za redovno poslovanje općinske ustanove Knjižnica i čitaonica Halubajska zora Viškovo te nabavku novih knjiga.

5. ZAŠTITA KULTURNO POVIJESNIH SPOMENIKA I KULTURNE BAŠTINE - sredstva Proračuna koristit će se za uređenje Spomen doma Ivan Matetić Ronjgov kao i za pohranu i prikupljanje glazbene folklorne baštine putem županijske JU I. M. Ronjgov.

6. MUZEJSKA DJELATNOST - Spomen dom Ivan Matetić Ronjgov je muzejsko memorijalnog karaktera (posjeti Spomen domu).

7. IZDAVAČKA DJELATNOST - nastavit će se sa tiskanjem Općinskog glasnika, tiskati Monografija Općine Viškovo povodom 15 godina Općine Viškovo, Monografija KUD-a Halubjan povodom 100 godišnjice njegovog osnivanja glazbene i književne edicije JU I. M. Ronjgov. Sufinancirat će se programska djelatnost ogranka Matice Hrvatske Viškovo koji svojom izdavačkom djelatnošću nastoji afirmirati kulturni identitet te očuvati običaje i jezične osobitosti Halubja te će u 2008. izdati 5. svezak Ljetopisa Općine Viškovo i zbirke pjesama. Također u 2008. započet će se rad na Monografiji Halubajskih zvončara.

8. MANIFESTACIJSKA DJELATNOST - organizirat će se književne večeri, predavanja, tribine, Proljeće u Ronjgima i sl.

Članak 3.

Sufinancirat će se posebni programi Osnovne škole Sveti Matej Viškovo i to:

- učenički list Tratinčica,

- prisustvovanje učenika Novigradskom proljeću, natjecanju i smotri učenika Znanost mladima,

- škola u prirodi,

- projekt Eko škola,

- projekt Globe programa,

- projekt učeničke zadruge,

- oprema za razrednu nastavu, didaktička oprema za predmetnu nastavu i informatiku (HNOS).

Članak 4.

Temeljem Odluke o dodjeli stipendija učenicima i studentima stipendirat će se učenici i studenti.

Članak 5.

Sredstva za ostvarivanje programa iz članka 2., 3. i 4. osiguravaju se u Proračunu Općine Viškovo, a upravno tijelo vrši njihov raspored nosiocima programa temeljem odluka Općinskog vijeća, poglavarstva te ugovora.

Članak 6.

Program javnih potreba u obrazovanju i kulturi za 2008. godinu stupa na snagu 8 dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2008. godine.

Klasa: 021-04/07-01/11

Ur. broj: 2170-09-07-01-17

Viškovo, 29. studenoga 2007.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednik

Općinskog vijeća

Radovan Brnelić, v. r.

PLAN
rasporeda sredstava obrazovanja i kulture u 2008. godini

Redni broj

Program

Plan 2007.

Plan 2008.

1.

AMATERIZAM

480.000

545.000

1.1.

Limena glazba Marinići

90.000

90.000

1.2.

Pjevački zbor Marinići

36.000

40.000

1.3.

KUD Halubjan

50.000

80.000

1.4.

HTZ Vila Halubja

35.000

40.000

1.5.

Halubajski zvončari

80.000

85.000

1.6.

Halubajke

60.000

60.000

1.7.

Halubajske mažoretkinje

95.000

95.000

1.8.

Kumpanija z Halubja

20.000

25.000

1.9.

Dječji zbor Zvona Viškova

7.000

10.000

1.10.

Dječji zbor Halubajčići

7.000

10.000

1.11.

KUD Izvor

 

10.000

2.

BIBLIOTEČNA DJELATNOST

690.000

717.870

3.

ZAŠTITA KULTURNO POVIJESNIH SPOMENIKA
I KULTURNE BAŠTINE

194.000

196.000

3.1.

JU I. M. Ronjgov

144.000

156.000

3.2.

Zaštita objekata (kapelica na groblju, Spomen dom I.M.Ronjgova)

50.000

40.000

4.

IZDAVAČKA DJELATNOST
(Ogranak Matice Hrvatske i Monografija Općine Viškovo)

45.000

215.000

5.

OSTALI PROGRAMI KULTURE

25.000

30.000

6.

POSEBNI PROGRAMI U OSNOVNOJ ŠKOLI

71.000

65.000

7.

STIPENDIJE UČENICIMA I STUDENTIMA

280.000

280.000

8.

NAGRADE UČENICIMA GENERACIJE I ODLIKAŠIMA OŠ SV. MATEJ

25.000

25.000


 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=528&mjesto=51216&odluka=49
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr