SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 45. Petak, 7. prosinca 2007.
OPĆINA VIŠKOVO
30

48.

Na temelju članka 74. stavak 2 Zakona o športu (»Narodne novine« broj 71/06) i članka 27. Statuta Općine Viškovo (»Službene novine« PGŽ broj 24/01, 15/04 i 6/06) Općinsko vijeće Općine Viškovo, na 23. sjednici održanoj 29. studenoga 2007. godine donijelo je

PROGRAM
javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi
Općine Viškovo u 2008. godini

Članak 1.

Programom javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti od značaja za Općinu Viškovo a u svezi s:

1. poticanjem i promicanjem sporta i tehničke kulture,

2. provođenjem sportskih aktivnosti djece, mladeži i studenata,

3. djelovanjem udruga sporta i tehničke kulture,

4. sportskom pripremom, domaćim i međunarodnim natjecanjima te općom i posebnom zdravstvenom zaštitom sportaša,

5. sportsko-rekreacijskim aktivnostima građana,

6. sportskim aktivnostima osoba s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom,

7. planiranjem, izgradnjom, održavanjem i korištenjem sportskih građevina značajnih za Općinu,

8. provođenjem i financiranjem znanstvenih i razvojnih projekata, elaborata i studija u funkciji razvoja sporta i tehničke kulture.

Članak 2.

Aktivnosti i poslovi iz članka 1. obuhvaćaju:

Poticanje i promicanje sporta vršit će se kroz rad »sportskih škola« sa osnovnom zadaćom da se obuhvati što veći broj djece i mladeži. Takav pristup omogućuje omasovljenje i razvoj sporta u cjelini.

Obzirom na dosegnutu visoku razinu viškovskog amaterizma s područja sportskih djelatnosti i nadalje će se , u okviru mogućnosti, raditi na njegovu poticanju posebice sustavnim i kontinuiranim radom s mlađim naraštajem popraćeno kvalitetnim pedagoškim radom. Predviđena financijska sredstva pratit će program osnovne djelatnosti udruga sufinanciranjem materijalnih troškova, posebnih programa i nabavku opreme u udrugama iz oblasti sporta na području Općine: Nogometni klub Halubjan, Boćarski klub Marčelji, Boćarski klub Halubjan, Boćarski klub Marinići, Kickboxing klub Sv. Matej, Brdsko-biciklistički klub Kvarner, Pikado klub Nevera, Košarkaški klub Sv. Matej i Školski sportski klub Malik (u čijem sastavu djeluju i Šahovski klub Viškovo i Odbojkaški klub Sv. Matej) i Planinarsko društvo Viškovo.

Organizacija službenih i prigodnih domaćih i međunarodnih takmičenja provodit će se putem sportskih udruga i klubova koji djeluju na području Općine Viškovo.

Sportsko rekreacijske aktivnosti mještana provode sportske udruge prema interesima građana u cilju unapređenja i očuvanja zdravlja i podizanja psihofizičkih sposobnosti mještana.

Stručni rad u sportu je preduvjet za kvalitetan rad i masovniji obuhvat djece sportskim aktivnostima te se u 2008. godini planira obuka trenera u sportskim granama gdje će to biti najpotrebnije.

Sportske udruge ostvarivat će donacije iz Proračuna Općine Viškovo za 2008. godinu temeljem provedenog natječaja za sufinanciranje javnih potreba i sklopljenih ugovora, a prema proračunskim mogućnostima.

I u 2008. godini nastavit će se sa održavanjem sportskih objekata i njihovih okoliša te izraditi potrebna projektna dokumentacija.

Članak 3.

Program javnih potreba u sportu Općine Viškovo u 2008. godini stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2008. godine.

Klasa: 021-04/07-01/11

Ur. broj: 2170-09-07-01-16

Viškovo, 29. studenoga 2007.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednik

Općinskog vijeća

Radovan Brnelić, v. r.

PLAN
rasporeda sredstava sporta u 2008. godini

Redni broj

Program

Plan 2007.

Plan 2008.

1.

Nogometni klub Halubjan

570.000

670.000

2.

Boćarski klub Marčelji

90.000

90.000

3.

Boćarski klub Halubjan

45.000

45.000

4.

Boćarski klub Marinići

80.000

125.000

5.

Kickboxing klub Sv. Matej

75.000

75.000

6.

Brdsko-biciklistički klub Kvarner

70.000

80.000

7.

Pikado klub Nevera

18.000

30.000

8.

Košarkaški klub Sv. Matej

25.000

25.000

9.

Modelarsko-maketarska udruga

15.000

20.000

10.

ŠSK Malik

45.000

65.000

11.

Planinarsko društvo Viškovo

 

10.000

12.

Ostale potpore i pokroviteljstva

28.000

28.000

13.

Održavanje objekata sporta i izrada dokumentacije

1.449.000

440.000

 

U K U P N O

2.510.000

1.703.000


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=528&mjesto=51216&odluka=48
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr