SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 45. Petak, 7. prosinca 2007.
OPĆINA LOVRAN
30

52.

Temeljem članka 28. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 178/04 ), članka 3, stavka 3. Odluke o komunalnoj naknadi (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 28/01 i 3/07) i članka 27. Statuta Općine Lovran (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 26/01, 14/02, 8/05, 4/06 - pročišćeni tekst, 6/07 i 22/ 07), Općinsko vijeće Općine Lovran, na sjednici održanoj 6. prosinca 2007. godine, donijelo je

DRUGE IZMJENE I DOPUNE
GODIŠNJEG PROGRAMA
održavanja komunalne infrastrukture i uređenog
građevinskog zemljišta u 2007. godini

I.

U Godišnjem programu održavanja komunalne infrastrukture i uređenog građevinskog zemljišta u 2007. godini (»Službene novine« broj 54/06. i 22/07):

U poglavlju B)

- u točki II prihod od komunalne naknade dosadašnji iznos od 2,300.000,00 kn mijenja se i glasi: 2,600.000,00 kn;

- u točki II. ostali izvori Proračuna mijenja se dosadašnji iznos od 927.000,00 kn kn pa sada glasi: 939.000,00 kn;

U poglavlju C)

- u točki V. Održavanje čistoće javnih površina dosadašnji iznos od 800.000,00 kn mijenja se i glasi: 860.000,00 kn;

- u točki VIII. Održavanje parkova i zelenih površina dosadašnji iznos od 1,200.000,00 kn mijenja se i glasi: 1,409.000,00 kn;

- u točki IX.. dodaju se nove alineje koje glase:

- zaštitarska služba 61.000,00 kn;

- održavanje šumskih staza i puteva 8.000,00 kn;

- u točki X. Održavanje nerazvrstanih cesta dosadašnji iznos od 250.000,00 kn mijenja se i glasi: 340.000,00 kn;

- u točki XIII. Troškovi električne energije za javnu rasvjetu dosadašnji iznos od 320.000,00 kn mijenja se i glasi: 335.000,00 kn;

- u točki XVI. Održavanje i troškovi javnih izljeva, hidranata i javnih cisterni dosadašnji iznos od 25.000,00 kn mijenja se i glasi: 8.000,00 kn;

- u točki XVII. Dekoracija i održavanje dekorativne rasvjete dosadašnji iznos od 75.000,00 kn mijenja se i glasi: 65.000,00;

- u točki XVIII. Dezinsekcija, deratizacija i ispitivanje kvalitete mora dosadašnji iznos od 75.000,00 kn mijenja se i glasi: 65.000,00 kn;

- u toški XX. Hitne intervencije dosadašnji iznos od 199.000,00 kn mijenja se i glasi: 230.000,00 kn.

II.

Izmjene i dopune Godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture i uređenog građevinskog zemljišta u 2007. godini stupaju na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 363-01/06-01/89

Ur. broj: 2156/02-01-07-3

Lovran, 6. prosinca 2007.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOVRAN

Predsjednik
Edvard Primožić, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=528&mjesto=51415&odluka=52
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr